השכר הממוצע לשכיר בישראל 9,986 שקלים בחודש, כך עולה מדו"ח שפרסמה אתמול (ראשון) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הבוחן את מצב השכירים בישראל בחודש פברואר 2017. מדובר בעליה קלה לעומד ינואר 2017 אז עמד השכר הממוצע על 9,917 שקלים בחודש. עם זאת עדיין מדובר בירידה לעומת השכר הממוצע בדצמבר 2016 שעמד על 10,123 שקלים בחודש. במקביל לירידה בשכר הממוצע בין דצמבר 2016 לפברואר 2017 נרשמה גם ירידה קלה במספר המשרות הכולל במשק בשיעור שנתי של כחצי אחוז.

מפילוח נתוני השכר לענפים עולה כי השכר הממוצע הגבוה ביותר היה בענפי המידע והתקשורת ועמד על 19,251 שקלים בחודש זאת על אף שהשכר הממוצע בענף זה ירד בשיעור של 4.9% לעומת דצמבר 2016. הענף שרשם את השכר הממוצע הנמוך ביותר היה ענף השירות האירוח והמזון שעובדיו נהנו משכר ממוצע של 4,507 שקלים בלבד, דבר המעיד בין השאר על עובדים רבים המועסקים במשרה חלקית.

הענף הגדול ביותר בישראל מבחינת היקף המועסקים הוא ענף החינוך בו 519,400 עובדים המשתכרים שכר ממוצע של 7,655 שקלים בחודש בלבד. הענף שעובדיו זכו להעלאה המשמעותית ביותר בשכר (9.6%) בתקופה שבין דצמבר לפברואר היה ענף הנדל"ן.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

בחלוקת הנתונים למגזרים עולה כי המגזר הממשלתי מחזיק כ-18.9% מכלל משרות השכיר במשק עם שכר ממוצע של 10,443 שקלים בחודש. המגזר הפיננסי מחזיק כ-2.9% מהמשרות במשק עם ממוצע שכר של 17,368 שקלים בחודש. מגזר החברות הלא פיננסיות מעסיק %64.2 מהשכירים במשק בשכר ממוצע של 10,571 שקלים בחודש. את השכר הממוצע הנמוך ביותר 4,615 שקלים בחודש, מקביל עובדים המועסקים במשק בית המהווים 6.7% מהעובדים במשק.