בניגוד להוראות, משרד הביטחון, אחד המעסיקים הגדולים בממשלה, מעסיק כשליש מעובדיו (725 מתוך 2,232) כעובדי "כתף אל כתף" ולא בהעסקה ישירה, כך על פי דו"ח מבקר המדינה שפורסם היום (שלישי). העסקה באופן זה מנוגדות להוראות מפורשות של נציבות שירות המדינה שאחראית על העסקת עובדים בשירות הציבורי ושל אגף החשב הכללי.

על פי ההסכם שנחתם ב-2012 בין ההסתדרות למשרד האוצר לצמצום תופעת עובדי הקבלן, הוגדר המושג עובד "כתף אל כתף" כעובדים שמועסקים כעובדי קבלן או פרילנסרים, עם תנאי העסקה שונים מאלו שעובדים באותו התפקיד עם תקן. ההסכם מחייב לקלוט את אותם עובדים תוך 9 חודשים להעסקה ישירה. דו"ח המבקר שבדק בחודשים דצמבר 2015 עד מאי 2016 קובע כי משהב"ט לא הסדיר את העסקתם של עובדי "כתף אל כתף" בהתאם למסמך האמור משנת 2012, ובהתאם להוראות נציבות שירות המדינה משנת 2015.

התשובה שניתנה לטענות המבקר נראית גם היא לכאורה אינה מספקת: לטענת המשנה למנכ"ל משרד הביטחון וראש אגף משאבי אנוש של משרד הביטחון, המסמך לא הגיע לידיו ולכן הוא לא ידע על הפעולות שהיה עליו לנקוט בעקבותיו. יתרה מכך, הממונה על מערכת הביטחון בנציבות שירות המדינה, הגב' איילה גונן-אשרי, לא וידאה עם משהב"ט שהמסמך הגיע אליו וכי הוא פועל על פיו.

פרט לעובדה כי משרד הביטחון לא ביצע את הרפורמה, על פי הדו"ח הוא לא העביר לוועדה משותפת לנציבות שירות המדינה ולחשכ"ל רשימה של כל היועצים "כתף אל כתף", שאולי הייתה מורה להגדלת התקנים לעובדי משרד הביטחון.

על אף שלא ניתן להעסיק עובדים שלא נמצאים בתקן, במשך השנים העסיק משהב"ט עובדים רבים שלימים, חלקם תבעו את משרד הביטחון, ובהוראת בית המשפט נאלץ המשרד לקלוט את חלקם לשורותיו כעובדים תקניים.

כאמור, יש מצבים בהם משרד הביטחון צריך להעסיק עובד לפרויקט ייחודי ולתקופת זמן קצובה ולכן מעוגן בחוק סוגים שונים של בעלי תפקידים שלא במעמד של עובדי מדינה, וביניהם יועצים כשהכוונה ל"יועץ בתחום ייחודי של התמחות אקדמית, כאשר הייעוץ ניתן מפקידה לפקידה לצורך עניינים מיוחדים".

על פי הדו"ח, בשנת 2015 העסיק משרד הביטחון יועצים שחרגו מפרקי הזמן ומהיקפי המשרה שנקבעו בחוזר נציבות שירות המדינה, משנת 2010 ובהוראת משרד הביטחון משנת 2014: 140 יועצים הועסקו בהיקף משרה של 150 שעות ומעלה, ול-136 יועצים היה ותק של 10 שנים ומעלה, ועדיין לא הועברו להעסקה ישירה.

ההמלצה המרכזית של מבקר המדינה לתופעת עובדי הקבלן, מורה על מיפוי של עובדי קבלני שירותים המועסקים "כתף אל כתף" והסדרת העסקתם בהתאם להוראות, זאת "במטרה למנוע העסקת יועצים בתחומי מומחיות שאינם ייחודיים, שקיימים בקרב עובדי משרד הביטחון, לתקופות לא קצובות, ארוכות ובהיקפי שעות גבוהים ממשרה מלאה, וכן שלא יועסקו שלא בתקן, בתפקידי ליבה, שמעצם טיבם אמורים להיות מאוישים על ידי עובדי משהב"ט."

כמו כן כדי להסדיר את מעמד עובדי "כתף אל כתף" יצטרך משרד האוצר להגדיל באופן משמעותי את מספר התקנים במשרד הביטחון כדי שכלל העובדים יוכלו להיקלט ולהיות עובדים מן המיניין.

תגובת משרד הביטחון: "משרד הביטחון, כזרוע הביצוע העיקרית של ממשלת ישראל, עוסק במגוון רחב מאוד של משימות לאומיות ומגה פרויקטים, שאינן משתוות בהיקפן ומורכבותן לאף משרד ממשלתי אחר, בהן: מחקר ופיתוח אמצעי לחימה, תקשוב וטכנולוגיה כולל הגנה בסייבר, רכש ויצוא ביטחוני, ביטחון ושמירת הסוד במערכת הביטחון, פינוי מחנות ממרכז הארץ והעתקתן לנגב ולגליל, הכנת העורף לחירום, עידוד גיוס והכוונת חיילים משוחררים, טיפול בנכי צה"ל ובמשפחות השכולות, פינוי מוקשים, ניהול המעברים באיו"ש ובעוטף עזה ועוד. על מנת לעמוד בכל משימותיו, מעניק המשרד לראשי האגפים בו עצמאות וגמישות, שמוכיחות את עצמן במבחן המעשה והתוצאה.

משרד הביטחון התריע בהזדמנויות רבות כי היקף תקינת עובדי המשרד, הקטן בהתמדה בכל שנה, אינו הולם את מורכבות המשימות החדשות המוטלות על המשרד, ומאלץ אותו להישען על יועצים וכ"א חיצוני.

יודגש כי העסקת יועצים מתבצעת בצורה מושכלת, אל מול סביבה משתנה ובתחומי מומחיות ייחודיים שמתעדכנים בתכיפות גבוהה (תקשוב, טכנולוגיה, הגנה בסייבר ועוד), במקרים שבהם מנגנוני ההעסקה התקפים של משרדי הממשלה אינם מאפשרים העסקה קצרה. כמו כן, המשרד נקט ונוקט צעדים משמעותיים לפיקוח ובקרה: הוקמה יחידה ייעודית לטיפול ביועצים, אופיינה מערכת מחשובית לניהול ובקרה של כ"א חיצוני, הוגדרו נהלי עבודה מחייבים וננקטו פעולות רבות ליצירת אבחנה מבדלת וברורה בסביבת העבודה בין עובדי המשרד ליועצים. במקביל יזם משרד הביטחון את הקמת החברה הממשלתית 'שביט' שתיקח על עצמה פעילויות שכיום מבוצעות ע"י כ"א חיצוני".