20 מיליון תושבים כשמעט שליש מהם חרדים, כך תראה החברה הישראלית בשנת 2065 על תחזית שפרסמה אתמול (ראשון) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  על פי הנתונים, בשנת 2024 תגיע אוכלוסיית ישראל, שמנתה נכון לסוף שנת 2016 כ-8.5 מיליון תושבים, ל- 10 מיליון תושבים. היחס בין ערבים ליהודים באוכלוסייה צפוי להישאר כמו שהוא היום.

מבחינת הרכב האוכלוסייה, לא צפויים שינויים משמעותיים בהרכב האוכלוסייה הכללית בחלוקה בין יהודים ואחרים לבין ערבים. חלקה של אוכלוסיית היהודים ואחרים בעוד 23 שנה (שנת 2040) צפוי להישאר דומה לחלקה ב-2015 (79%) וכך גם חלקה של האוכלוסייה הערבית (21%). בעוד 50 שנה (שנת 2065) חלקה של אוכלוסיית היהודים ואחרים צפוי לעלות ל-81%, בעוד חלקה של האוכלוסייה הערבית צפויה לרדת ל-19%.

שינוי משמעותי יותר צפוי על פי הלמ"ס בחלקה של האוכלוסייה החרדית. שיעורם של החרדים, המהווים היום 11% מסך האוכלוסייה בישראל, צפוי לעלות ל-20% בשנת 2040 ול-32% בשנת 2065. מתוך קבוצת היהודים ואחרים, האוכלוסייה החרדית צפויה לעלות מ-14% בשנת 2015 ל-24% בשנת 2040 ול-40% בשנת 2065. בקרב הילדים (0-14) צפויה עליה משמעותית יותר: מ-19% מהאוכלוסייה היהודית (שהיא 75% מכלל האוכלוסייה) בשנת 2015, בעוד 50 שנה 49% מאוכלוסיית הילדים יהיו חרדים.

 

נתונים מתוך דו"ח הלמ"ס.

מהנתונים ניתן לראות שמספר האנשים בגיל העבודה צפוי לגדול. נתון זה עלול ליצור מורכבות הולכת וגוברת בעולם העבודה העתידי, וזאת על רקע תהליכים כמו העלאת גיל הפרישה מחד, כלומר יותר שנים של עבודה והתפתחות טכנולוגיית שמייתרת משרות רבות מאידך.

מהדו"ח עולה כי תהליך ההזדקנות בישראל ימשיך ואף יגבר. בשנת 2015 היוו בני ה-65 ומעלה (939 אלף איש) כ- 11.1%, ובשנת 2040 חלקם צפוי לעלות ל-14.3% (1.9 מיליון איש). בשנת 2065  יעלה חלקם ל-15.3% (3 מיליון איש). תהליך ההזדקנות מתעצם בגילים המבוגרים מאוד. חלקם של בני 85 ומעלה מסך בני 65 ומעלה צפוי לגדול מ-13% בשנת 2015 ל-18% בשנת 2040 ול-24% בשנת 2065. חלקם של בני 85 ומעלה מסך האוכלוסייה צפוי לגדול מ-1.4% בשנת 2015 ל-2.5% בשנת 2040 ול-3.6% בשנת 2065.

נתונים מתוך דו"ח הלמ"ס.

לאור מדיניותה הנוכחית של ישראל, נתון זה יכול להתגלות כמדאיג במיוחד. ברבים מהמדדים הנוגעים לטיפול באוכלוסייה המזדקנת נמצאת ישראל נמצאת מתחת לממוצע ה-OECD, וזאת בזמן שהיא המדינה בה קצב ההזדקנות הוא המהיר מכל המדינות המערביות. נכון להיום לא הציגה ממשלת ישראל מדיניות כוללת להתמודד עם סוגיה זו ואף להפך, הקצבאות זקנה נשחקות כמו גם הפנסיות ולא מסתמן פתרון לסוגיית הביטוח הסיעודי.