זחל,
גולם,
לפתע טנק.
עד שיופיעו פרפרים בבטן
אני צופה בחיזיון,
ועומד חשוף
עם חצי גוף
עליון,
בצריח האבולוציה.