דבר העובדים בארץ ישראל
menu
יום ראשון כ"ד בכסלו תשפ"ב 28.11.21
27°תל אביב
  • 26°ירושלים
  • 27°תל אביב
  • 23°חיפה
  • 26°אשדוד
  • 30°באר שבע
  • 29°אילת
  • 26°טבריה
  • 22°צפת
  • 28°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
בחירות בהסתדרות 2017

הקרב המשפטי / על מה עתרה יחימוביץ' ומה השיבה ועדת הבחירות של ההסתדרות?

יחימוביץ' דרשה לעצור את ספירת הקולות על בסיס 9 טענות ל"פעולות שיטתיות להטיית התוצאות" | בוועדת הבחירות האשימו אותה בשקרים וב"חוסר נקיון כפיים קיצוני"

מרכז ספירת הקולות בגני התערוכה
טל כספין
אסף צבי
טל כספין
רכז המערכת
צרו קשר עם המערכת:

ביום רביעי בשעה 21:50, 24 שעות לאחר סגירת הקלפיות, שלחה ח"כ שלי יחימוביץ' בקשה בהולה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לחדול מיידית את ספירת קולות המצביעים בבחירות להסתדרות, וזאת בהתבסס על טענותיה כי "בוצעו פעולות שיטתיות ומאורגנות, וחמורות ביותר, שנועדו (לכאורה) להטות את תוצאות הבחירות". השופט אורנשטיין נענה לבקשה, שניתנה במעמד צד אחד, והורה להפסיק את הליך הספירה – החלטה שמשמעותה אינה קבלת הטענות אלא נכונות לדון בדברים. לאחר דיון שנערך אתמול (חמישי) בבית המשפט הסכימו הצדדים להצעתו של השופט לחדש את תהליך הספירה, וכעבור כשלוש שעות היא חודשה.

בוועדת הבחירות של ההסתדרות טענו כי הבקשה הציגה לבית המשפט "מצגים עובדתיים שבינם לבין האמת פעורה תהום עמוקה, בכדי לשכנעו ליתן את הצו על בסיס תשתית עובדתית שגויה וחסרה (העולה כדי חוסר נקיון כפיים קיצוני)". עוד טענו בוועדה כי הבקשה הוגשה בשיהוי כבד – כלומר שהטענות שהכילה היו ידועות גם לפני תחילתה של ספירת הקולות, אך בכוונה הוגשו לאחריה. בוועדה טענו כי בעוד פרקליטה של יחימוביץ' עו"ד לירז הודיע בשלישי בלילה שיעביר לוועדת הבחירות טענות והוכחות לאי סדרים בבחירות כבר ברביעי בבוקר, למעשה לא העביר כל חומר עד לשעות אחר הצהריים. בעקבות זאת הוחלט להתחיל בספירה, ורק חמש שעות לאחר תחילת הספירה, בשעה 21:50 הוגשה לבסוף העתירה. בנוסף טענו בוועדת הבחירות כי פניות אחרות של עו"ד לירז שהועברו לוועדה נבדקו והתגלו כלא נכונות.

בוועדת הבחירות טענו גם כי עתירת יחימוביץ' לא פירטה כלל את הנזק שעלול להיגרם באם יקבל השופט את ההחלטה לעצור זמנית את ספירת הקולות – לרבות הנזקים הכלכליים, התדמיתיים והארגוניים. בהסתדרות אומרים שהנזק מהפסקת הספירה היה מיליוני שקלים – בעיקר בשל הצורך לשלם לסופרים ולעשרות עורכי הדין שמלווים אותם וגם הוצאות על שכירת המתחם בגני התערוכה, וכן כי "משמעותו האמתית  של הצו אם לא יוסר בהקדם הינה ביטול הליך הבחירות הלכה ולמעשה".

העתירה של יחימוביץ' וסיעתה "הבית החברתי" כללה פירוט של 9 טענות מרכזיות על פגיעה לכאורה בטוהר הבחירות על ידי ועדת הבחירות ועל ידי נציגי סיעת עוגנים. עורכי הדין איתן לירז ואיתן ברוש, שהגישו את הבקשה, כתבו כי "בכוונת המבקשות להגיש עתירה מסודרת בעניין זה, אשר לנוכח היקף הראיות המצטברות והולכות, תעסוק כפי הנראה בצורך לבטל את הליך הבחירות או לפסילת קלפיות", והוסיפו כי מדובר ב"מקצת מהדוגמאות שהצטברו בידי המבקשות".

העתירה הופנתה כנגד ההסתדרות, ועדת הבחירות, אבי ניסנקורן וסיעת "עוגנים", שבטרם הדיון בבית המשפט הגישו כתבי תגובה מפורטים בהם הזימו לשיטתם את מרבית טענותיה של יחימוביץ'. את ההסתדרות ייצג משרד עורכי הדין ש. הורוביץ ושות', ואת ניסנקורן ועוגנים ייצגו עורכי הדין אלון יואלי וינקי פפר, שותפים במשרד מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות'.

לקריאת עתירת יחימוביץ' הקישו כאן, לקריאת תגובת ועדת הבחירות לעתירה הקישו כאן, לקריאת תגובת ניסנקורן ועוגנים לעתירה הקישו כאן

1. יחימוביץ' התנגדה לספירת 400 קלפיות שעוכבו לבירור – מרביתן עקב פגמים קלים

לטענת יחימוביץ', ועדת הבחירות קבעה כי למעלה מ-400 קלפיות מקומות עבודה הוגדרו "פגומות" אך בכל זאת ייספרו, וזאת לאחר שהתגלו בהן "אינדיקציות לפגיעה בטוהר הבחירות". למעשה העתירה הוגשה כדי למנוע את ספירתן של קלפיות אלו עד לבירור נוסף או הגשת עתירה בעניינן. הספירה, אמרה יחימוביץ', תהיה צעד בלתי הפיך, מאחר ושיטת הספירה של קלפיות מקומות העבודה היא על ידי ערבוב בין מעטפות מקלפיות שונים (כדי שלא תהיה אפשרות לדעת את תוצאות ההצבעה במקום עבודה ספציפי). אולם ועדת הבחירות הבהירה כי אין מדובר בקלפיות פגומות כפי שטענה יחימוביץ', אלא בקלפיות שנוצר לגביהן סימן שאלה כלשהו, לרבות שאלה קלה שבקלות, ולכן ספירתן עוכבה לצורך בירור. הוועדה טענה כי מרבית הקלפיות שנבדקו נמצאו בסופו של דבר כשרות.

בין הפגמים שיכולים להוביל קלפי לבירור ציינו לדוגמה שריטה בקרטון הקלפי, או חריגה של מספר המעטפות בקלפי ממספר המעטפות המצויין בפרוטוקול שכתבו המשקיפים בעמדת ההצבעה. וועדת הבחירות קיבלה החלטה שכאשר הפער בין מספר המעטפות בפרוטוקול למספר האמיתי הוא נמוך, כלומר פחות מ-5 מעטפות, יתייחסו לטעות כאל טעות רישום סבירה, והקלפי תיספר, וזאת גם בהתאם לפסיקה בנושא בבחירות במקומות אחרים. בעקבות החלטה זו הרוב המוחלט של הקלפיות שהוגדרו 'לבירור' – הוכשרו.

על הצגת קלפיות אלה כ"פגומות לפי החלטת ועדת הבחירות" טענו המשיבים כי היא "אינה אמת וגובלת בהטעיית בית המשפט". בתשובה מבקרים בהסתדרות את יחימוביץ' על "ניצול גישתה המחמירה של ועדת הבחירות ביחס לבדיקתה של כל טענה", שהביאה למספר משמעותי של קלפיות שהיו בבירור.

2. המשאיות מירושלים, חיפה וחדרה

בעתירת יחימוביץ' טענו כי "שלוש משאיות ובהן מאות קלפיות (מירושלים, חיפה וחדרה) 'נעלמו' כך ממש לשעות ארוכות, באופן המקים חשש אמיתי כי אלו 'טופלו'", עקב הגעתן בשעה מאוחרת למרכז ספירת הקולות. ועדת הבחירות השיבה כי טענה זו "משוללת בסיס שדינה להידחות". בין השאר הוסבר כי נציגי שתי הסיעות הורשו להתלוות למשאיות, ולאחת המשאיות המדוברות אף התלווה נציג סיעת הבית החברתי, שלא התלונן בזמן אמת על אי סדרים משום סוג שהוא. ועדת הבחירות תיארה גם את תהליך איסוף הקלפיות, הכולל העמסה של כ-200 קלפיות בחלק מהמרחבים ואורך זמן רב. עוד מתוארים אמצעי אבטחה נוספים כגון ליווי ברכב של מנהל המרחב מטעם החברה החיצונית המנהלת את הבחירות, התקנת מכשיר GPS המאפשר לעקוב אחר מיקום המשאית כל רגע נתון, וכן תשאול הנהגים ומנהלי המרחבים ע"י היועצים המשפטיים של ועדת הבחירות עם הגעת המשאיות – תשאול שנעשה בנוכחות נציגי "הבית החברתי" ולא העלה כל חריגה.

3. תמונה של ליווי אל מאחורי הפרגוד

בעתירת יחימוביץ' נטען כי תועדה "קלפי באשקלון, אליה נכנסו נציגים של סיעת עוגנים, אשר ליוו מצביעים שונים והנחו אותם כיצד להצביע". ועדת הבחירות השיבה כי לא ניתן לבסס על התמונה המצורפת את "המסקנה מרחיקת הלכת לפיה נערכה פגיעה בטוהר הבחירות". הם מציינים כי לא מוסבר מתי התמונה צולמה, באיזו קלפי ובאילו נסיבות. בין השאר מעלים המשיבים תהיות, "האם מדובר בליווי עיוור או אדם עם צרכים מיוחדים?", או שמא התמונה צולמה בעת הפסקה.

שני אנשים מאחורי הפרגוד (תמונה מתוך צו המניעה שהגישה שלי יחימוביץ לבית המשפט המחוזי)

 

4+5. טענות על קלפיות שהגיעו "לא אטומות" למרכז הספירה – לאחר שכבר נספרו

לעתירת יחימוביץ' צורפה תמונה של קלפיות הממחישה, לטענתה, את "האופן השיטתי והמאורגן שבמסגרתו, הולבנו ותוקנו קלפיות פגומות, כפי הנראה בחסות ועדת הבחירות" – כשהכוונה היא לקלפיות שכביכול הוסרה מהן המדבקה שאמורה למנוע הכנסת קולות נוספים בסוף ההצבעה. ועדת הבחירות השיבה כי הקלפיות המצולמות הן בכלל קלפיות מגורים, כלומר קלפיות שנספרו טרם הגעתן למרכז הספירה, ולכן אין כל משמעות לקיומה של מדבקה שחוסמת אותם לאחר שנספרו. מעבר לכך, מתלוננים המשיבים כי מדובר ב"האשמה חמורה ומשוללת יסוד לפיה ועדת הבחירות נתנה חסות להלבנת קלפיות". בנוסף צירפו לעתירת יחימוביץ' תמונה של קלפי, "אשר הגיע אל המרלוג, לאחר שנפתחה בדרך / לאחר ההצבעה". גם כאן ציינו המשיבים כי מדובר בקלפי מאזורי המגורים, כלומר קלפי שכבר נספרה ולכן נפתחה.

הדבקת מדבקת איטום על קלפי שהגיעה למרכז הספירה. לטענת ועדת הבחירות מדובר בקלפי שכבר נספרה (תמונה מתוך צו המניעה שהגישה שלי יחימוביץ לבית המשפט המחוזי)

6. תמונה של קלפי פתוחה ביישוב ינוח

יחימוביץ' צירפה לעתירתה תמונה שצולמה בכפר הדרוזי ינוח על ידי חוקר פרטי ששכרה, ובו נראית קלפי פתוחה בחדר ובו שישה אנשים. גם לגבי תמונה זו מעלה ועדת הבחירות ספקות, מאחר ובעתירה לא מפורט מתי התמונה צולמה. המשיבים מעלים את האפשרות כי צולמה לפני פתיחת הקלפי או בזמן ספירת הקולות, ומציינים כי דלתות המקום סגורות. עוד מציינים המשיבים כי לא התקבלה כל תלונה מנציגי "הבית החברתי" שנכחו בקלפי לאורך יום הבחירות.

תמונת קלפי פתוחה בינוח. נציג הבית החברתי במקום לא דיווח על התנהלות לא תקינה (מתוך צו המניעה שהגישה שלי יחימוביץ לבית המשפט המחוזי)

7. יחימוביץ' טענה שנציגיה לא הורשו להיכנס למרכז הספירה – בוועדת הבחירות הכחישו בתוקף

יחימוביץ' טענה שנמנעה כניסתם של סופרי הקולות מטעמה למרכז הספירה בגני התערוכה, זמן שהותרה כניסתם של סופרי קולות של ניסנקורן. ועדת הבחירות ביטלה לחלוטין טענה זו ואמרה כי "בין טענה זו ובין האמת אין ולא כלום". בהמשך מפרטים המשיבים כי תהליך הספירה התנהל כפי שסוכם בין הצדדים בהסכם פשרה, לפיו בכל שולחן ספירה ישבו נציג אחד מכל סיעה ועורך דין בלתי תלוי. "כעניין שבעובדה, בכל אחד משולחנות הספירה במרלו"ג ישב נציג מטעמן של המבקשות, וכל טענה אחרת מהווה הטעיה של בית המשפט הנכבד", נכתב מטעם ועדת הבחירות.

יחימוביץ' צירפה לתביעתה סרטון אשר צולם בטלפון נייד, המציג לכאורה ניסיון של אנשיה להיכנס לתוך אזור ספירת הקלפיות כאשר המאבטחים מונעים זאת ממנה ומהאנשים שמאחוריה אותם צילמה. הצלמת, עוזרת פרלמנטרית של יחימוביץ' לשעבר, נשמעת בסרטון – אשר הועלה גם באתר דה-מרקר וברשתות החברתיות – כשהיא קוראת "למה אתה לא נותן לנו להיכנס, לי ולכל האנשים פה שכולם מהבית החברתי".

יצויין שברשתות החברתיות הועלה גם סרטון אחר, שצולם על ידי פעיל ממטה עוגנים, אשר מראה את העוזרת הפרלמנטרית לשעבר מיד אחרי צילום הסרטון כאשר היא עצמה מונעת מאנשי הבית החברתי להיכנס לאזור הספירה, והמאבטחים מנסים לשכנעה להיכנס יחד עם הסופרים. כאמור ובכל מקרה, כפי שניתן היה להיווכח בתמונות שצולמו במרכז הספירה – לא נעשתה ספירה ללא נציג/ה של הבית החברתי בעמדת הספירה ויחימוביץ' גם לא טענה שנעשתה.

8. נקודת איסוף הקלפיות במרחב גבעתיים היתה סמוכה למטה של ניסנקורן

בעתירת יחימוביץ' נטען כי נקודת האיסוף המרחבית של קלפיות העבודה בגבעתיים הייתה במבנה בו שכן מטה ניסנקורן בעיר, ונציגי יחימוביץ' שהגיעו למקום הורחקו ממנו. לטענת ועדת הבחירות מקום האיסוף היה ידוע זמן רב מראש, בלא שהתקבלה כל תלונה מצד סיעת הבית החברתי על כך, וכי לא היה כל ניסיון להרחיק את נציגי יחימוביץ' מהמקום.

9. קלפי שחלק מהפתקים בה אוכסנו בתוך שקית

לעתירת הבית החברתי צורף סרטון בו הוצגה קלפי שהגיעה למרכז ספירת הקולות והכילה פתקי הצבעה שהגיעו בתוך שקיות שחורות, שאינן קשורות לוועדת הבחירות. לטענת ועדת הבחירות מדובר במקרה חריג, בו בעקבות טעות טכנית הורתה הוועדה למזכירת קלפי לערוך נוהל אתחול מחדש (ריסטרט), במסגרתו הוצאו באמצע היום מעטפות מהקלפי ואוחסנו בשקית מיוחדת. קולות אלה נפסלו על ידי ועדת הבחירות.

דבר היום כל בוקר אצלך במייל
על ידי התחברות אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
תגובות

כל העדכונים בזמן אמת

הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״
נרשמת!