בג"צ קיבל היום את עתירת ועד העוזרות המשפטיות וההסתדרות נגד פיטוריהן של 500 מתוך 650 עוזרות משפטיות. בית המשפט הורה למדינה לשבת למשא ומתן ולמצוא חלופה מוסכמת לקציבת משך עבודתן של העוזרות המשפטיות. פסק הדין ניתן בדעת רוב של השופטים דנציגר ושוהם, ובניגוד לדעת השופט סולברג.

"זהו יום חשוב לצדק ולעוזרים המשפטיים. בית המשפט העליון קיבל את עמדתנו במלואה, וקבע כי אין הצדקה לפיטורים השרירותיים שהנהלת בית המשפט התעקשה עליהם כל כך," אמרה עו"ד שרית טוביס, יו"ר ועד העוזרות המשפטיות, "מביש ומצער כי הנהלת בית המשפט הזדקקה לכל ההליך המשפטי הארוך הזה, כדי להבין דבר אלמנטרי כל כך. אני מקווה כי פסק הדין יילמד, והנהלת בית המשפט תחדל מההתנהלות הפוגענית והמזלזלת, ותפעל להגעה להסכם ראוי ומכבד עם העוזרים המשפטיים".

הפגנת העוזרות המשפטיות, אפריל 2017 (צילום: דבר ראשון).

בפסק הדין ציינו השופטים כי הם רושמים בפניהם את הצהרת הוועד כי "אינם חולקים על סמכות נציב שירות המדינה לקבוע בחוזי ההעסקה של העוזרים המשפטיים תקופת העסקה קצובה, ואף להאריך את העסקתם לתקופות קצובות", וכי הם "אינם חולקים על קביעת המדינה לפיה העוזרים המשפטיים לא יזכו לקבל כתב מינוי וקביעות".

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

השופטים, כאמור, הורו למדינה להכנס למו"מ למציאת חלופה מוסכמת לקציבה סופית וגורפת של משך ההעסקה, וכן הורו על תיקון פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה כך שוועדת החריגים שתדון בהארכת משך העסקתה של עוזרת משפטית תדון באופן אינדיווידואלי בעניינה של כל עוזרת משפטית המבקשת להאריך את העסקתה תוך התחשבות בין היתר בשיקולים תפקודיים מקצועיים וחוות דעת של השופט.

"אנו קוראים לצדדים להתחיל לאלתר במשא ומתן ומניחים שהוא ינוהל באופן אינטנסיבי ושיועלו בו כל העניינים השנויים במחלוקת בין הצדדים. עוד אנו מניחים כי העוזרים המשפטיים יחזרו לעבודה סדירה לאלתר", כתבו השופטים. באסיפה של מועצת העוזרות המשפטיות הוחלט על עצירת השביתה.

עו"ד יצחק גורדון, יו"ר איגוד המשפטנים, מסר בתגובה לפסק הדין כי ״בית המשפט העליון יצא היום להגנת הזכויות הבסיסיות ביותר של העובדים, ביטל את הקציבה השרירותית של העסקת העוזרים המשפטיים ומנע פיטורים שרירותיים של עובדים טובים ומסורים. אנו מצפים עכשיו שהמדינה תשב איתנו למו"מ קיבוצי, אינטנסיבי וענייני להגעה להסכם קיבוצי ראוי בעניין העוזרים המשפטיים״.

העוזרות המשפטיות הן עורכות דין מוסמכות המסייעות לשופטים בעבודתם. מדובר בתפקיד שכ-90% מהממלאים אותו הן נשים.