סיום יום הבחירות וספירת הקולות בהסתדרות ובנעמ"ת פותחים את השלב הבא במערכת הבחירות – כינוס המוסדות הנבחרים ובחירה מתוכם של בעלי התפקידים. אבי ניסנקורן אמנם נבחר ליו"ר ההסתדרות בבחירה ישירה, אך שאר ממלאי התפקידים בארגון נבחרים על ידי נציגי הסיעות במוסדות השונים לאחר הבחירות. מדובר בחברי בית נבחרי ההסתדרות ומינוי הנהגת ההסתדרות, ראשי וראשות המרחבים ויו"ר נעמ"ת. יש לציין כי במרבית המוסדות מדובר באקט פורמלי, מאחר ותוצאות הבחירות גוזרות מראש את מינוי המועמד מהסיעה השלטת, ויחד עם זאת, ישנן מספר שאלות שנותרו פתוחות.

אז מה צפוי לנו בתקופה הקרובה?

כינוס ועדת ההסתדרות ובחירת חברי בית נבחרי ההסתדרות (בינ"ה): ועידת ההסתדרות נחשבת למוסד העליון של ההסתדרות ומתכנסת פעם בחמש שנים, בסמוך לבחירות בארגון. הוועידה תורכב מ-2001 חברים מתוך רשימות המועמדים של הסיעות שהתמודדו בבחירות, על פי חלקן היחסי בקולות הבוחרים. בכינוס הוועידה תבחר כל סיעה את נציגיה בבית נבחרי ההסתדרות, ה"כנסת" של ההסתדרות המורכב מ-171 חברים ומוסמכת לפקח על פעולות ההסתדרות ולאשר תקציבים ושינויי חקיקה. חברי כל סיעה בוועידה יבחרו את נציגיהם בבינ"ה לפי הגודל היחסי של הסיעה.

החלוקה המשוערת של המנדטים בבינ"ה צפויה להיות 107 מנדטים לסיעת "עוגנים" בראשותו של ניסנקורן ו-64 מנדטים לסיעת "הבית החברתי" בראשות יחימוביץ'.

יש לציין כי במידה ויחימוביץ' תרצה להמשיך ולהיות ראשת סיעת "הבית החברתי" בהסתדרות" וחברה בבית נבחרי ההסתדרות, היא תצטרך להתפטר מחברותה בכנסת. על פי החוק, לחבר כנסת אסור לכהן בתפקיד נבחר בשורה של גופים ציבוריים, ובכללם גם ההסתדרות. חוק זה חל כמובן גם על מס' 2 ברשימתה של יחימוביץ' – חבר הכנסת איתן כבל. במקרה זה מי שיוביל את הסיעה יהיה ככל הנראה מס' 3 ברשימה – יו"ר ארגון עובדי הבנק הבינלאומי, חנוך ליבנה.

בחירת הנהגת ההסתדרות: הנהגת ההסתדרות היא פורום בן כ-40 חברים המהווה מעין "ממשלה" של ההסתדרות. הפורום מכיל את ראשי האגפים השונים, נציגי איגודים ונציגי הסיעות שהן חלק מהקואליציה ההסתדרותית. למעשה, ניסנקורן מחויב להסכמים קואליציוניים עוד מלפני הבחירות, הכוללים גם הבטחה לסיעות השונות בקואליציה שלו לתפקידים בהנהגת ההסתדרות. על פי חוקת ההסתדרות, עד ה-6 ביולי (45 יום ממועד הבחירות) נדרש יו"ר ההסתדרות הנבחר להביא לאישור חברי בינ"ה את הרכב הנהגת ההסתדרות שבחר.

כינוס 29 מועצות המרחבים ובחירת יו"ר לכל מרחב:  ההסתדרות מחולקת ל-29 מרחבים גיאוגרפיים – מאילת בדרום ועד גליל עליון בצפון. מועצת המרחב היא ה"פרלמנט" של המרחב, ומספר החברים בה נע בין 31 ל-99 (לפי גודל המרחב), שמגיעים מתוך רשימות המועמדים במרחב מטעם הסיעות (עוגנים ובית חברתי), על פי התפלגות הקולות של חברי ההסתדרות באותו מרחב. בכינוסה הראשון של כל מועצת מרחב לאחר הבחירות, היא תבחר את אחד מחבריה ליו"ר המרחב – הנציג הבכיר של ההסתדרות באזור, במשרה מלאה. מאחר ובכל המרחבים זכתה סיעת "עוגנים" לרוב, המועמד שייבחר יהיה מועמד סיעת עוגנים.

כינוס מוסדות נעמ"ת ובחירת יו"ר נעמ"ת: ועידת נעמ"ת היא הגוף העליון של נעמ"ת, תנועת הנשים של ההסתדרות. הוועידה תורכב מ-901 חברות שייבחרו מתוך רשימות המועמדות של הסיעות, על פי התפלגות הקולות בבחירות לנעמ"ת. בכינוס הראשון של הוועידה היא תבחר מתוכה 201 חברות למרכז נעמ"ת – גם הן בהתפלגות סיעתית. מרכז נעמ"ת יבחר את אחת מחברות הוועידה ליו"ר נעמ"ת. מאחר שסיעת "עוגנים" זכתה לרוב בבחירות לנעמ"ת, מי שתיבחר היא המועמדת מטעמה – גליה וולוך, שתיבחר לקדנציה שנייה.

כינוס 28 מועצות המרחבים בנעמ"ת ובחירת יו"ר לכל מרחב: בנעמ"ת יש 28 מרחבים, גיאוגרפיים, לכל מרחב יש מועצת מרחב (מעין פרלמנט) וכן יושבת ראש מרחב הפועלת במשרה מלאה. מועצת המרחב מורכבת מכמה עשרות חברות (בהתאם לגודל המרחב), שמגיעות מתוך רשימות המועמדות של הסיעות במרחב. בכינוסה הראשון של כל מועצת מרחב לאחר הבחירות, היא תבחר את אחת מחברותיה ליו"ר המרחב – האחראית על פעילות הארגון באזור.

ב-26 מתוך 28 המרחבים סיעת עוגנים זכתה לרוב, וליו"ר המרחב תיבחר מועמדת סיעת "עוגנים". במרחבי תל אביב והשרון זכתה סיעת "הבית החברתי" ברוב קולותיהן של חברות נעמ"ת. בראש רשימת הבית החברתי לנעמ"ת בת"א עמדה נעמי קליימן, עובדת רשות שדות התעופה, ובראש הרשימה בשרון עמדה טליה אבלסון מוועד דיילות אל על. יחד עם זאת, סיעת הבית החברתי לא פרסמה טרם הבחירות שהן המועמדות מטעמה לראשות המרחבים האלו, וייתכן כי הסיעה תציג מועמדת אחרת מתוך חברות המועצה שנבחרו.