הפרח נאשם
בניגוד עניינים.
הוא עובד במכון קוסמטי
השייך לאלוהים,
ועובר על הקוד האתי
בייצור ומכירת אבקה בחינם
לכל הדבורים בעולם
המזמזמים בערוות הפרחים
מורחים על ביטנם,
ובבוא החורף והאביב
מעבירים לשכנים שמסביב,
וכך ללא חופה וקידושין
נולדת גבעת האירוסים.
ואלוהים צופה מהצד
ואינו שואל הכיצד
נמשך הבל היופי
ושקר החן,
שיש בהם דופי
על פי נוהל
הטרדת שכן.