בית המשפט המחוזי בתל אביב הורה לשלי יחימוביץ' לנמק מדוע הגישה את תביעתה לפסילת הבחירות בהסתדרות דווקא אליו, ולא פנתה בעניין לגופים ההסתדרותיים המוסמכים לדון בכך. סגנית נשיא בית המשפט המחוזי בתל-אביב, השופטת יהודית שבח, כתבה בהחלטתה מחמישי האחרון כי "טרם תינתן החלטה דיונית בכל הנוגע לקידום ההליך העיקרי, יגישו התובעים (שלי יחימוביץ וסיעת 'הבית החברתי' – א. צ.) עמדתם לשאלה מדוע לא תימחק התביעה על הסף לאור אי מיצוי הליכי ההשגה המיוחדים לכך".

בנוסף נענתה השופטת לבקשת פרקליטי יחימוביץ' והורתה לגני התערוכה בתל אביב לשמור על הקלטות מצלמות אבטחה מהביתנים בהם נערכה ספירת הקולות מקלפיות מקומות העבודה, שיחימוביץ' טוענת שהתנהלו באופן לא תקין.

תביעתה של יחימוביץ' הוגשה שבוע לאחר הבחירות בהסתדרות, בהן התמודדה על ראשות הארגון והפסידה ליו"ר המכהן אבי ניסנקורן בפער של 25%. יחימוביץ' סירבה להכיר בתוצאות הבחירות, וטענה כי הבחירות "נגנבו וזויפו". בתביעתה כנגד ההסתדרות, ועדת הבחירות, ניסנקורן וסיעת עוגנים דרשה יחימוביץ' לפסול את הבחירות ולערוך בחירות חוזרות, עקב טענותיה על נסיון מכוון ל"גניבת הבחירות" כביכול מצד ניסנקורן וגורמים שונים בהסתדרות. כתב התביעה הציג מספר ממצאים שנאספו על ידי אנשי יחימוביץ' בסיוע חברת חקירות ששכרה, אך לא כלל תצהירים ועדויות.

השופטת שבח מפנה בהחלטתה אל סעיפים בחוקת הבחירות למוסדות ההסתדרות, לפיהם על תוצאות הבחירות בהסתדרות ניתן לערער בפני רשות השיפוט בהסתדרות בתוך 3 ימים מאישור תוצאות הבחירות על ידי ועדת הבחירות – מה שיחימוביץ' לא עשתה. כמו כן קובעת חוקת הבחירות כי "רשות השיפוט תהא פוסקת ראשונה ואחרונה בכל הערעורים על החלטות ועדות הבחירות".

השופטת הורתה לפרקליטיה של יחימוביץ' להבהיר מדוע לא פנו לרשות השיפוט בתוך 5 ימים מיום חמישי שעבר. לאחר מכן תינתן זכות לנתבעים להגיש את תגובתם בתוך שבוע, וזכות לתובעים להשיב לתשובת הנתבעים בתוך שבוע נוסף. משמעות ההחלטה היא שההליך בבית המשפט המחוזי ייפתח רק במידה והשופטים ישתכנעו כי זוהי הבמה הנכונה לדון בו, על אף שיחימוביץ' לא פנתה למוסדות ההסתדרותיים.