ברוב של 24 תומכים, וללא מתנגדים, אישרה אמש (שני) מליאת הכנסת הצעת החלטה, שהוגשה בשם כל סיעות הבית, לפיה הביטוח הסיעודי יהיה חלק מסל הבריאות הממלכתי. החלטת המליאה מחייבת, למעשה, גם את שרי הממשלה, מכוח הצהרת האמונים איתה הושבעו לתפקיד, ולפיה הם מתחייבים "לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה… ולקיים את החלטות הכנסת".

משמעות ההחלטה היא מתן רוח גבית למאמציו של שר הבריאות, יעקב ליצמן, לקדם את רפורמת הביטוח הסיעודי הממלכתי. יוזם המהלך, ח"כ דב חנין (הרשימה המשותפת), אמר כי "שמנו קץ להפקרות הקשישים בישראל. הזכות להזדקן בכבוד הינה זכות בסיסית שהמדינה חייבת להבטיח לכל אזרח בישראל. ההחלטה החשובה הזו תשים סוף לתמונות הקשות שהגיעו בחודשים האחרונים מבתי אבות ברחבי הארץ.

בהחלטה שאושרה אמש, נקבע, בין היתר, כי אשפוז וטיפול סיעודי בעת הצורך הם מרכיב חיוני ומרכזי בזכות לחיות בכבוד ולהזדקן בכבוד. על רקע זה, נכתב בהחלטה, "מביעה הכנסת דאגה עמוקה מהבעיות המתגלות בתחום האשפוז והטיפול הסיעודי בישראל. הכנסת מודאגת מכך שמערך הסיעוד הקיים לא מאפשר טיפול ראוי ואף גורם לפגיעה בכבוד ובבריאות של המטופלים. אשפוז וטיפול סיעודי לא יכולים להיות רק נחלתם של מי שבידיהם האמצעים הדרושים. לא נכון גם להטיל השתתפות עצמית בסכומים ניכרים על בני משפחה תוך חדירה לפרטיותם והכבדת הנטל הנפשי והכלכלי הכבד המוטל עליהם ממילא".

עוד כללה החלטת הכנסת את הקביעה כי "מערכת שנשענת על ביטוחים פרטיים לא יכולה לספק מענה, גם כיוון שהיא איננה כוללת את אלו שידם אינה משגת לרכוש ביטוח כזה וגם כיוון שהיא כרוכה בעלויות גבוהות למבוטחים במסגרתה, כאשר במקרים רבים הפתרונות הניתנים בה אינם מספקים. אחריות המדינה על מערך הסיעוד היא חיונית. זו הדרך להבטיח את יכולתם של הקשישים לקבל טיפול וסיעוד נדרשים ברמה נאותה ובאופן שוויוני מבלי להטיל נטל כבד על בני ובנות המשפחה.

בסיכומה, כללה ההחלטה קריאה לקידום רפורמה במערך הסיעוד. שבמרכזה הכרה בזכות לטיפול ואשפוז סיעודי כחלק מסל  הבריאות הממלכתי, הגדלת היקף ומגוון השירותים הניתנים והרחבת מערך הסיעוד בקהילה.

החלטה מסוג זה היא כלי פרלמנטרי שכמעט ולא משתמשים בו. השימוש הייחודי מתאפשר כאשר מספר חברי הכנסת שתומכים בהצעה דחופה לסדר היום, מייצר רוב בכנסת, אז הופכת ההצעה הדחופה לדיון מיוחד של מליאת הכנסת שבסופו מתקיימת הצבעה על מספר החלטות בנושא הנידון. אותן החלטות שמתקבלות בדיון המיוחד הן בעלות מעמד מחייב עבור שרי הממשלה בדומה לחוקי המדינה.

הרפורמה בביטוח הסיעודי ממלכתי תקועה כבר מספר חודשים מבלי ששר הבריאות, שהצהיר כמה וכמה פעמים שהיא בראש סדר העדיפויות שלו, מצליח לקדם אותה ועל אף שהיא חלק מההסכם הקואליציוני בין יהדות התורה והליכוד. בין היתר, זוכה הרפורמה להתנגדות מצד משרד האוצר, על רקע חוסר הסכמה בנוגע למקורות התקציביים עבורה. אל מול טענת האוצר, לפיה אין בדיד המדינה כספים ליישום הרפורמה, הציגו השר ליצמן וחברי כנסת נוספים, הצעה לפיה יתוקצב המהלך על ידי העלאת מס הבריאות ב-0.6%. מאחר ומס הבריאות מחושב ביחס להכנסה ולא ביחס להוצאה, השכבות החלשות לא יפגעו מהעלאתו.