אתר בנייה בנס ציונה נסגר לאחר שביום שלישי האחרון קיבלה משטרת רחובות מידע מארגון מפעילי עגורני צריח אודות חשד להפעלת עגורן על ידי אדם ללא רישיון, באתר בנייה השייך לקבלן המבצע "דנישרא אינטרנשיונל בע"מ". ניידת משטרה שהגיעה למקום, עיכבה לחקירה את מפעיל העגורן, מנהל העבודה ומנהל האתר. המשטרה פנתה למינהל הבטיחות במשרד העבודה והרווחה ועדכנה בפרטי האירוע. בסיום חקירתם, הורחקו מנהל העבודה ומנהל האתר מעבודתם על ידי קצין החקירות של התחנה למשך 15 ימים.

מחוז ת"א של מינהל הבטיחות במשרד העבודה והרווחה, הטיל צו בטיחות האוסר על קיום כל עבודה באתר. במקביל, פתחו מפקחי המשרד בהליך של השעיית מנהל העבודה, וזאת על פי נוהל השעית מנהלי עבודה שפרסם המינהל.

"הנחתי את הגורמים המקצועיים להמשיך ולהגביר אכיפה נגד גורמים רשלניים." אמר שר העבודה והרווחה חיים כץ בעקבות הפעולה. השר הוסיף כי הוא "קורא לכל העובדים לא להסכים לעבוד בסביבה מסכנת חיים ולהודיע למנהל על כל הפרת בטיחות."

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

ממינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית נמסר כי במשרד מברכים את אירגון מפעילי העגורנים "על יוזמתם ופעילותם, המסייעת לפעילות האכיפה."

עוד נמסר כי משרד העבודה והרווחה "צפוי להמשיך להדק את שיתוף הפעולה המבצעי עם משטרת ישראל על מנת להגביר את ההרתעה והאכיפה בקרב קבלנים ומנהלי עבודה המתעלמים מחובתם החוקית והמוסרית לשמירה על שלומם של עובדיהם."