כ-3.5 מיליון ישראלים בוגרים (בני למעלה מ-20), שהיוו 66.4% מכלל האוכלוסייה הבוגרת, לקחו חלק בשוק העבודה בשנת 2016, כך לפי לקט נתונים בנושא תנאי העבודה וההעסקה בישראל שפרסמה הלישכה המרכזית לסטטיסטיקה היום (ראשון). עוד עולה מנתוני הלמ"ס כי  78.5% מתוכם הועסקו במשרה מלאה, כש-12% מבין המועסקים הגברים הועסקו בהיקף חלקי לעומת 31.6% מהנשים המועסקות. כ-167 אלף איש חיפשו עבודה אך לא מצאו. כשלושה מיליון מהמועסקים היו שכירים – והיתר רובם המוחלט עצמאיים ומיעוטם חברי קואופרטיבים ועובדים בעסקים משפחתיים.

מבין כשלושת מיליון השכירים בישראל כ-40% חתומים על חוזה לתקופה שאינה מוגבלת, או חוזה המתחדש מדי תקופה. ל-27% (כ-808 אלף איש) יש קביעות – אולם מנגד, 27% נוספים מהשכירים מועסקים ללא חוזה בכתב. 3% מועסקים במסגרת חוזה לתקופה ידועה מראש או פרוייקטים עם תאריך סיום מוגדר, ו-3% נוספים בחוזים אחרים. שכרם של כ-70% מהשכירים מחושב על בסיס חודשי, לעומת 23% המועסקים בשכר שעתי, 3% המועסקים בשכר יומי ו-4% המועסקים בקבלנות על פי ביצוע העבודה.

נתוני הלמ"ס מעלים כי דווקא לנשים אחוזי קביעות גבוהים מלגברים – 30% לעומת 23% בהתאמה. זאת אולי בשל היותן רוב המועסקות בשירות הציבורי, המאוגד במסגרת הסכמים קיבוציים. יותר גברים מועסקים גם ללא חוזה כתוב (30%) לעומת נשים (27%). כשני שלישים מהשכירים מרוצים מחוזה העסקתם: 19% 'מרוצים מאוד' ו-49% 'מרוצים'. 18% אינם מרוצים ול-14% אין חוזה כלל. כשני שלישים מהשכירים מרוצים מחוזה העסקתם, 19% 'מרוצים מאוד' ו-49% 'מרוצים'. 18% אינם מרוצים ול-14% אין חוזה כלל.

הרוב המכריע של העובדים בישראל עובדים בעבודה אחת, זאת לעומת 7% אשר עבדו בשתי עבודות או יותר – נתון הקרוב לממוצע האירופי, העומד על 8% מועסקים בלמעלה ממקום עבודה אחד. 62% מהמועסקים עובדים חמישה ימים בשבוע, 20% עובדים שישה ימים, כ-12% עובדים פחות מארבעה – וישנם 2.4% אשר עובדים שבעה ימים בשבוע.

כ-28% מהמועסקים עובדים כבעלי משלח יד אקדמי, 19% כעובדי מכירות ושירותים, 15% במקצועות התעשייה, הבניין, החקלאות ועבודות מקצועיות נוספות, 14% כהנדסאים, טכנאים, סוכנים ובעלי משלח יד נלווה ו-12% כמנהלים. הענף שהעסיק הכי הרבה עובדים הוא ענף החינוך המעסיק 13% מהמועסקים.