הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה אתמול את נתוני השכר הממוצע בישראל לחודש אפריל, 10,073 ש״ח. נתון זה מהווה ירידה קלה לעומת מרץ 2017, אז עמד השכר הממוצע על 10,449 ש״ח.

בנוסף פורסם כי במקביל לירידה בשכר הממוצע, הצטמצם גם מספר משרות השכיר במשק הישראלי ועמד על 3.507 מיליון משרות באפריל, לעומת 3.546 מליון משרות במרץ. נתונים אלה מתייחסים לעובדים ישראלים בלבד, אליהם נוספים כ-200,000 עובדים זרים המשתכרים 5,779 ש״ח בחודש בממוצע.

על אף הירידה בנתוני השכר הממוצע בחודש אפריל, בהסתכלות שנתית, מגמת השכר הממוצע נמצאת בעליה מתמשכת. כך למשל בין פברואר לאפריל עלה השכר הממוצע בכ-4.2% (בחישוב שנתי) זאת בהמשך לעלייה (בחישוב שנתי) של כ-4.9% בחודשים נובמבר 2016 עד ינואר 2017.

את המגמה המתמשכת לעליה בשכר ניתן לייחס לפעימות של העלאת שכר המינימום ולהסכמי השכר האחרונים שמשכו את השכר במשק כלפי מעלה בנוסף לנתוני הביקוש הגבוהים לעובדים בחלק מהמקצועות במשק.

באילו ענפים מרוויחים יותר ובאילו פחות?

הענף שמציג את השכר הממוצע הגבוה ביותר הוא ענף אספקת החשמל, המים והטיפול בביוב ובשפכים. שם השכר הממוצע באפריל עמד על 20,507 ש״ח. עם זאת יש לציין כי ענף זה ספג בין פברואר לאפריל ירידה בשיעור של 5.2% בשכר הממוצע. הענף הנוסף היחיד שרשם ירידה בשכר הממוצע בו הוא ענף הפיננסים והביטוח שעובדיו סבלו מירידה של 5.6% בשכר הממוצע. שאר עפי המשק רשמו עלייה בשכר הממוצע בהם כשהענף המוביל הוא ענף הנדל"ן שעובדיו נהנו מעלייה בשכר הממוצע בשיעור של כ-7.4%.

הענף בו נרשם השכר הממוצע הנמוך ביותר הוא שירותי האירוח והאוכל שעובדיו קיבלו בממוצע כ-4,719 ש״ח לחודש בלבד. לצד ענף האירוח ניצבים בתחתית הרשימה ענפי השירות עם שכר ממוצע של 5,353 ש״ח בחודש וענף שירותי הניהול והתמיכה עם שכר ממוצע של 5,590 ש״ח בחודש. בשלושת ענפים הללו נרשמה ירידה במספר המשרות בשיעור של כ 1.6%-1.8%.

ביקוש והיצע

במקביל לשכר הממוצע פרסמה אתמול הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה גם את נתוני הביקוש וההיצע בשוק העבודה ברבעון הראשון של 2017. על פי הנתונים המופיעים בדו"ח על כל מקום עבודה פנוי בישראל התחרו כ-3.5 מבקשי עבודה. נתון המהווה ירידה לעומת הרבעון הקודם אז התחרו על כל מקום עבודה כ 3.7 עובדים.

המקצוע בו הדרישה לעובדים מיומנים ביחס למספר העובדים המבקשים עבודה הוא ענף התעשיה והבינוי שם יש יותר מקומות עבודה פנויים מאשר מבקשי עבודה. המקצוע בו קיים הביקוש הנמוך ביותר לעובדים ביחס למספר מבקשי העבודה באותו ענף הוא המנהלים. שם מתחרים קרוב לארבעה מבקשי עבודה על כל משרה פנויה.