הועדה המוניטרית של בנק ישראל החליטה היום (שלישי) להשאיר את שער הריבית על 0.1%, האחוז בו הוא נמצא מזה שנתיים. החלטה זו הייתה צפויה על רקע נתוני האינפלציה האחרונים, שהמשיכו להראות כי למרות הריבית האפסית המחירים בישראל מסרבים לעלות.

מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.1% בחודש אפריל, ובשיעור דומה מאז תחילת השנה. ירידה במחירים במצב של תעסוקה כמעט מלאה (על פי נתוני הלמ"ס, אחוז הבלתי מועסקים עומד עד 4.1% בלבד) ועלייה יחסית בשכר הוא מצב יוצא דופן: שכר גבוהה ואנשים מועסקים אמורים לדחוף את המחירים מעלה. לפי בנק ישראל, מדובר בסטייה זמנית ולא בכשל מבני שיצור בעיות נוספות במשק.

בנימוקי הבנק את ההחלטה להשאיר את הריבית על כנה נכתב כי "סביבת האינפלציה מוסיפה להיות נמוכה משמעותית מהיעד, אך היא אינה משקפת ירידה בביקושים. בחודשיים האחרונים חלה ירידה חדה באינפלציה, אך לא חל שינוי משמעותי בציפיות לאינפלציה לטווחים השונים. עליית השכר במשק ושינוי המגמה בשער החליפין, במידה שיתמיד, יתמכו באינפלציה, בשעה שההשפעה של הפחתות מחירים יזומות נוספות והתמתנות האינפלציה בעולם פועלות לירידתה".

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

בנימוקי ההחלטה התייחסו גם לנתוני הצמיחה הנמוכים יחסית במחצית הראשונה של 2017, אך ציינו כי "היצוא צומח בקצב נאה כתוצאה מהתרחבות מהירה של יצוא השירותים, בשעה שצמיחת יצוא הסחורות נותרה איטית."

הודעה דרמטית יותר מצד בנק ישראל היא כי לטענתו, מגמת הייסוף שאפיינה את השקל בשנה האחרונה ופגעה בייצוא, הסתיימה. "בחודשים האחרונים נבלם הייסוף בשער החליפין: מאז הדיון המוניטרי האחרון חל פיחות של 3.2% בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי; השקל נחלש בעיקר מול האירו ובמידה מתונה מול הדולר. ב-12 החודשים האחרונים הסתכם הייסוף במונחי השער האפקטיבי ב-4.1% ".