בית הדין האזורי לעבודה בת"א קבע, לאחר מאבק משפטי ממושך שניהלה ההסתדרות, כי היא ארגון העובדים היציג בקרב הסגל המינהלי במכון מופ"ת העוסק בהכשרת מורים. עוד נקבע כי על הנהלת המכון לפתוח בהקדם במו"מ להסכם קיבוצי ראשון מול ההסתדרות ונציגות העובדים.

בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב קיבל אתמול (חמישי) את בקשת ההסתדרות וקבע באופן ייחודי כי עובדי המינהלה במכון מופ"ת המאוגדים בהסתדרות יוכלו לנהל מו"מ נפרד לחתימת הסכם קיבוצי מיוחד המסדיר את תנאי העסקתם. מכון מופ"ת הינו מכון הוראה למחקר ולפיתוח תכניות לימודים וסגלי הוראה העוסקים בהכשרת מורים, הממוקם במתחם מכללת לוינסקי בתל-אביב. המכון הינו עמותה המתוקצבת ע"י משרד החינוך.

במכון מועסקים בסך הכל כ-200 עובדים, מתוכם כ-60 עובדי מינהלה אשר ביקשו במהלך שנת 2015 להתאגד תחת ההסתדרות. לאחר שלמעלה משליש מעובדי המינהלה חתמו על טופסי ההצטרפות, נשלח מכתב ובו הכריזה ההסתדרות כי היא ארגון העובדים היציג בקרב עובדי הסגל המנהלי. הנהלת המכון בתגובה סירבה להכיר בהסתדרות כארגון יציג ולנהל מו"מ עם העובדים, בטענה כי העובדים המינהליים אינם מהווים קבוצה נפרדת וכי על ההסתדרות לאגד שליש מכלל עובדי המכון, המונים גם מרצים, עובדים פדגוגיים ומדריכים המועסקים בצורות העסקה שונות.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

ההסתדרות פנתה לבית הדין בטענה כי העובדים המנהליים במכון מהווים קבוצה מובחנת בתנאי העסקתם, המצדיקה הכרה ביציגות ההסתדרות וניהול משא ומתן נפרד. עוד טענה ההסתדרות כי המכון עצמו מבחין בין קבוצות העובדים השונות, והטענה, כי אין שוני בין העובדים, נולדה לצורך סיכול התארגנות העובדים בהסתדרות.

בפסק הדין שנתנה השופטת אירית הרמל התקבלו כל טענות ההסתדרות ונקבע באופן נחרץ כי עובדי המינהלה אכן מהווים יחידת מיקוח נפרדת, וזאת לאחר שההסתדרות הוכיחה כי המכון עצמו ערך לאורך השנים אבחנה ארגונית-ניהולית בין הסגל האקדמי לסגל המנהלי. השופטת קבעה כי על הנהלת המכון להכיר בהסתדרות כארגון יציג ולנהל בהקדם עמה ועם העובדים מו"מ לחתימת הסכם קיבוצי ראשון.

העובדים וההסתדרות יוצגו ע"י עו"ד רונן ליפשיץ מהלשכה המשפטית במרחב ת"א של ההסתדרות, בראשות יו"ר המרחב גרשון גלמן. ההתאגדות מלווה ע"י מזכיר האיגוד המקצועי מהמרחב גיא רוטנברג. כיו"ר ועד הפעולה משמשת דוריס ג'רבי.