המקלטים לנשים מוכות שמפעילה עמותת "ל.א לאלימות" לא יסגרו נכון לעכשיו. זאת בעקבות הסכמה של העמותה עם משרד הרווחה על כך שהתעריפים יעודכנו בספטמבר.
כחלק מההסכמות ימשכו פגישות מקצועיות כדי להמשיך ולסייע לפעילות המקלטים ותינתן מקדמה לעמותה בכדי שהמקלטים ימשיכו לפעול עד עדכון התעריף. התשלום שיינתן לכלל המקלטים יאפשר מענה מידי לצורכיהם. בנוסף, כבר החודש תתכנס ועדת התעריפים, ובהנחיית השר יעודכן התעריף למקלטים ואף יינתן רטרואקטיבית. כמו כן, ישונה מודל התחשיב כדי להתאימו למציאות בשטח, עד ה-30.9.17. כל זאת יעשה בשיתוף פעולה עם משרד האוצר והשלטון המקומי.

יעל גולד, מנכ"לית העמותה, אמרה ל'דבר ראשון' כי "היינו בשיח עם המנכ"ל וההנהלה הבכירה של משרד הרווחה. הם הבטיחו שעד סוף ספטמבר יעדכנו את התעריף בהתאם להוצאות הריאליות ויעבירו חלק מהחודשים רטרואקטיבית, בנוסף יתנו מקדמה עד שהתעריף יתעדכן. אי לכך דוחים עוד חודש את הסגירה, עד שיהיה את התעריף החדש".

כזכור, שני מקלטים לנשים מוכות היו בסכנת סגירה בעקבות חוסר תקצוב של משרד הרווחה. ההחלטה לסגור שניים מהמקלטים התקבלה לאחר שמשרד הרווחה לא חידש את המכרז להפעלת המקלטים, ולכן, בשלושת החודשים האחרונים לא עבר הכסף לתפעולם השוטף, דבר שרוקן את חשבונה של העמותה המנהלת – עמותת ל.א לאלימות נגד נשים המפעילה שלושה מקלטים לנשים מוכות ברחבי הארץ.