לפני או אחרי החידון, ממליצים גם להיכנס לסקירה זריזה של קווי העלילה הסבוכים לקראת העונה השביעית.