ההסתדרות, ועד עובדי רכבת ישראל והנהלת החברה חתמו אמש (ג') על שלושה הסכמים קיבוציים חדשים לעובדי הרכבת. ההסכמים כוללים בין היתר בלימה של הפרטת עבודות ברכבת והענקת בלעדיות מלאה לעובדי התשתיות והמסילות על מגוון סוגי מלאכה שעד כה בוצעו על ידי קבלן חיצוני. בנוסף נקבע כי עשרות עובדים יועברו מהעסקה בחוזה אישי להסכם הקיבוצי.

ההנהלה ונציגי העובדים סיכמו גם כי תוקם קרן חברתית ראשונה מסוגה לאיגום ימי המחלה של העובדים, הסדרת הכללים לתשלום גמול מינהל לכלל עובדי הרכבת והוספת מנגנון תגמול מודרני של תוספת שקלית פרוגרסיבית. בנוסף כולל ההסכם שיפור בתנאים הכלכליים של האתתים, המפקחים על תנועת הרכבות במרכזי בקרה.

אחד ההסכמים נותן מענה למחלוקת שליוותה את יחסי העבודה בחברה, בנוגע לשתי סוגיות מרכזיות – התקשרות הרכבת עם קבלן חיצוני לצורך הקמה ותחזוקת תשתית החישמול, ואי יציאת קבלן משטחי המוסכים. ההסכם הנוכחי משפר דרמטית את הוראות ההסכם שנחתם בשנת 2012, ומבטיח בלעדיות על מגוון סוגי מלאכה שעד כה בוצעו על ידי הקבלן החיצוני, לרבות בלעדיות מלאה לעובדי התשתיות והמסילות על כל עבודת המסילות שאינה קשורה לקו העילי או לתחנות ההשנאה.

משמעות ההישג הוא בצמצום היקף ההפרטה של תחזוקת הרכבות, תוך הבטחת ביטחונם התעסוקתי של העובדים והגדרת מחויבות החברה לתנאי שכר והעסקה הוגנים עבור המסילאים ועובדי המוסכים הצפוניים.

הסכם נוסף שנחתם מסדיר את תנאי העסקתם של עובדי משוא"ה (מתקן שליטה ופיקוד ארצי), הממלאים תפקיד מרכזי במערכת השליטה, הפיקוד והבקרה על תנועת הרכבות בישראל ומתקני האיתות שלאורך המסילות. ההסכם נושא בשורה באשר לשיפור התנאים הכלכליים של האתתים ומשדרג את רמת העיסוק שלהם לרמה בכירה יותר של מנהל ענף. כמו כן, ההסכם מייצר יציבות בהסדרי העבודה וקובע כי כל עובד המשמש כפקד יהיה זכאי, מכוח ההסכם, להקצבת 36 שעות כוננות נוספות מדי חודש.

הסכם שלישי נוגע לתנאי העבודה וההעסקה בבית הספר להכשרת עובדי הרכבת הממוקם בלוד, וכולל בין היתר הסכמות הנוגעות למתכונת ההפעלה של בית הספר, סידורי העבודה והחופשות של המדריכים והחניכים, הסדרה של ימי הריענון, הסדרי לינה וארוחות לעובדים.

לצד זאת, ההסכם קובע כי תוקם קרן ימי מחלה חברתית ראשונה מסוגה ברכבת, במסגרתה אחת לשנתיים יקבלו העובדים 29 ימי מחלה שנתיים במקום 30 (כאשר החוק קובע כי על עובד לקבל 18 ימים לכל הפחות), והיום הנוסף יועבר לקרן שתעמוד לרשות עובדים אשר חלו במחלות ממושכות ומיצו את מכסת ימי המחלה שלהם.

כמו כן סוכם על מעבר ל"שעון נוכחות גמיש" לעובדי מטה הרכבת, ניתנה עדיפות לנהגי משא ועיתוק ביציאה לקורסי נהגי נוסעים, וסוכם על העברה של עשרות עובדים – לרבות מהנדסים – מהעסקה באמצעות חוזה אישי להעסקה תחת ההסכם הקיבוצי. בנוסף לכך סוכם כי נהגי נוסעים בעלי תואר או תעודת הנדסאי-טכנאי במקצועות מסוימים יועברו לדירוג טכנאים, וכי החברה תישא במימון 10 מלגות מלאות בשנה לנהגי נוסעים שייצאו ללימודי גמול השתלמות.

ההסכם מעגן גם את הכללים לתשלום גמול מינהל לכלל העובדים בדירוג הרכבתי, והרחבה משמעותית של אופק ההתקדמות בשכר לכלל עובדי הרכבת, תוך דגש על הרווחה הפנסיונית של העובדים. בהסתדרות ציינו כי שיטת התגמול הכספי שמוסדרת בהסכם, מציגה מנגנון מודרני של תוספת שקלית פרוגרסיבית אשר מעניקה משקל גבוה לחיסכון הפנסיוני, ומהווה מהלך רב חשיבות לחיזוק העובדים בשכבות החלשות.

יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן בירך על ההסכמות בין הצדדים ואמר כי "ההסכמים משפרים באופן ניכר את מעמד עובדי הרכבת ומשקפים ערכים של סולידריות חברתית. ההסכמות שהושגו בין הצדדים נותנות ביטוי נוסף לרצון המשותף לחזק את ההון האנושי ברכבת, מתוך הבנה כי מדובר בגורם משמעותי להמשך התפתחות החברה וייעול השירות שניתן לצרכנים. ראוי להדגיש כי הסכמים אלו ממשיכים את הישגי ההסכמים הקודמים ולוקחים צעד נוסף קדימה את הדאגה לחוסן הכלכלי של העובדים, את ההשקעה בביטחונם הפנסיוני ואת השיפור בתנאי רווחתם".

יו"ר איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות, אבי אדרי, אמר עם חתימת ההסכמים "לפנינו רכבת של הסכמים המשפרים כלכלית באופן משמעותי את שכרם של העובדים ואת תנאי העסקתם. יתרה מכך, הגענו להישג חשוב בתחום הסוציאלי בכל הקשור למימון ימי מחלה לעובדים שנפלו למחלה באמצעות קרן שתימנע מהם להגיע למשבר כלכלי חמור. ההסכמים משקפים את הירתמותם של העובדים להתפתחות המאסיבית של רכבת ישראל בכל הקשור לאיכות התחבורה הציבורית בישראל".

יו"ר ועד הרכבת, ניקה שמחוביץ', אמר כי "אנו שמחים להיות חתומים על בשורה נוספת בשורת ההישגים שהבאנו השנה, הן למען סקטורים ייחודיים בחברה, כמו גם למען כלל העובדים. אנו מודים לכל עובדי הרכבת על האמון ועל הרוח הגבית שמאפשרים לנו להמשיך ולהיאבק בנחישות על שיפור מתמיד בתנאי העבודה ומבקשים להביע הערכה ליו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן ויו"ר איגוד עובדי התחבורה אבי אדרי, שתמיכתם ומעורבותם האישית במו"מ אפשרה להסכמים לקרום עור וגידים. תודתנו גם להנהלת הרכבת, בראשות שחר איילון, על הפתיחות ועל הנכונות לגשר על הפערים ולפעול בשיתוף פעולה למען העובדים".

תהליך גיבוש ההסכמים לווה על ידי עו"ד יעל שילוני ממשרד אהוד שילוני ושות' ועו"ד אלעד מורג מהלשכה המשפטית של האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות.

חתימת הסכם קיבוצי ברכבת ישראל, 6 ביולי 2017 (צילום: באדיבות דוברות ההסתדרות)

חתימת הסכם קיבוצי ברכבת ישראל, 6 ביולי 2017 (צילום: באדיבות דוברות ההסתדרות)

לפני שלושה שבועות חתמו ההסתדרות והרכבת על שני הסכמים קיבוציים – האחד להסדרת זכויותיהם של עובדי חטיבת הנוסעים בעקבות שינוי מבני שמובילה החברה, והשני המעגן את זכויותיהם ותנאיהם של עובדים שיעברו למטה החדש של הרכבת המוקם בלוד. במאי נחתם הסכם שכר חדש בחברה, ששיפר את מצבם של עובדי הרכבת המשתכרים שכר נמוך.