מלך העופות – ששלט פעם בשמי ארץ ישראל, הלך ונכחד מאזורינו, אך בשנים האחרונות מתייצב מספרם של הנשרים וגדל. השנה, כבכל שנה מאז 1999, ספרה רשות הטבע והגנים (רט"ג) את ספירת הנשרים השנתית, ומצאה 180 פרטים, ללא הגוזלים שבקנים. בשנת 2003 נצפו 460 נשרים ברחבי הארץ, אולם בשנת 2010 צנח מספרם ל-128, כך שניתן לדבר עצירת מגמת הדילול ועל שינוי מגמה קל, ולהצביע על שיפור. חישוב מספר הנשרים נעשה לאחר שקלול של שלוש ספירות שבוצעו במקביל ע"י אנשי רט"ג במצוקי הקינון והלינה, בנקודות ההאכלה בדרום הארץ ומספר הנשרים המסומנים שאותרו.

הספירה השנתית מתבצעת מדי שנה בסוף חודש יוני, ומטרתה לאמוד את מצב אוכלוסיית הנשרים בישראל והצלחת הקינונים ברחבי הארץ. הסקר מתבצע כחלק מפרויקט 'פורשים כנף' בשיתוף רט"ג, החברה להגנת הטבע וחברת החשמל.

תוצאות ספירת הנשרים השנתית מחזקות את המגמה הנמשכת מאז 2010 – עלייה במספר הנשרים בנגב ובזוגות המקננים, והתייצבות מספר הנשרים המקננים בכרמל שם עמדה בשנת 1996 אוכלוסיית הנשרים המקננים על אפס. בעקבות פרויקט 'פורשים כנף' נספרו השנה בכרמל כ-40 נשרים ו-6 גוזלים במושבות הקינון בטבע. לעומת זאת מצבם של הנשרים ברמת הגולן ובמדבר יהודה נותר קשה.

אוהד הצופה, אקולוג העופות ברשות הטבע והגנים מוסיף, "הנשרים בישראל מצויים בסכנת הכחדה, ואנו עושים רבות ובמגוון דרכים בשיקום אוכלוסייתם. אחד ההישגים הוא עליה בהצלחת הקינון, כפי שתועדה בנגב ובכרמל, ותוסיף לאוכלוסייה השנה עוד כ-25 פרטים. זהו נתון חשוב מאד, מכיוון שהגדלה זו של האוכלוסייה יחד עם שחרור של כ-12 פרטים מגרעין הרבייה, יגדילו את הגיוס לאוכלוסייה בשנת 2017 לכדי פי 3 מעל שיעור הפגיעה השנתי: פי 3 ילודה לעומת תמותה. זו הפעם הראשונה, מזה למעלה מעשור שאוכלוסיית הנשרים בישראל מגיעה למאזן חיובי בשיעור שכזה.

"הצלחנו לאושש את אוכלוסיית הנשרים באזור הכרמל מ-0 ל-40" מתגאה ובצדק הצופה, "והחזרנו אוכלוסייה מרשימה לנגב, וזו תוצאה של פעילות אינטנסיבית רב מערכתית: העלאת המודעות וחינוך הציבור ומלחמה בתופעת ההרעלות וההתחשמלות, כך אנו פועלים לטפל בסוגיה חשובה זו גם באזור רמת הגולן ומדבר יהודה, שלצערנו מספרם באזורים אלו ממשיך להיות נמוך. מזעור הפגיעה, יחד עם אישוש האוכלוסייה ובסיוע שיחררו פרטים מכלובי איקלום, כולל כלוב שנחנך לפני כחודשיים במדבר יהודה, יתרמו למניעת הכחדת הנשרים מאזורים אלו ומהארץ כולה."

הסכנות: האדם

הסכנות העיקרות העומדות בפני הנשרים הם הרעלה כתוצאה מאכילת פגרים שהודברו בחומרי הדברה רעילים והתחשמלות על קווי מתח גבוהים. סכנה נוספת שעתידה לעמוד בפני אוכלוסיית הנשרים ברמת הגולן, היא אישור התוכנית להקמת טורבינות רוח בתל פארס על ידי חברת אנלייט. התוכנית, שאושרה בחודש שעבר בוועדה לתשתיות לאומיות, עתידה על פי הערכת רשות הטבע והגנים, להביא לפגיעה בכ-5 נשרים בשנה מתוך כ-71 נשרים המהווים כיום את אוכלוסיית נשרי הצפון.

הנשרים עלולים להיפגע מהטורבינות שיתנשאו לגובה 150 מטר, אשר על פי התכנון הנוכחי ימוקמו באיזור הקינון והתעופה שלהם. התוכנית עברה בוועדה למרות התנגדות נחרצות של רשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע, המשרד להגנת הסביבה ותושבי רמת הגולן. בנוסף, גם האקולוג של הוועדה הגיש חוות דעת המתנגדת לתוכנית,, בה סבר כי לאור הסכנה הנשקפת לנשרים בישראל, אין לאשר את התכנית, אך ללא הועיל בינתיים.