פרשת הירי בחברון  מגיעה לנקודת הכרעה נוספת: היום ימסרו שופטי בית הדין הצבאי לערעורים את הכרעתם בערעור ההדדי בפרשת החייל היורה בחברון, אלאור אזריה. אזריה הורשע בהריגת מחבל מנוטרל שביצע פיגוע בחברון במרץ 2016, ונידון לשנה וחצי מאסר בפועל, שנה של מאסר על תנאי וכן הורדה בדרגה לדרגת טוראי. פרקליטיו ערערו על ההרשעה, ובעקבותיהם הגישה גם הפרקליטות הצבאית ערעור על קולת העונש. הצעת השופטים שדנו בערעור להגיע לעיסקת טיעון נדחתה על ידי הפרקליטות הצבאית.

יש להעריך כי במידה וההרשעה תישאר על כנה, יבקש עו"ד יורם שפטל, פרקליטו של אלאור אזריה עיכוב בביצוע גזר הדין, לעומת הפרקליטות שתרצה שעונשו של אזריה יחל במהרה. אזריה ירצה את עונשו בכלא הצבאי, מאחר וביצע את העבירה כאשר היה חייל.

הסיקור החי פתוח
עדכון אוטומטי:  

אזריה יתחיל בריצוי עונשו ב-9 באוגוסט בשעה 10:00

עד אז יהיה אזריה במעצר בית. עם ההכרזה על תחילת מאסרו נגמר למעשה הדיון בערעור.

שפטל מבקש דחייה של 30 יום בעונש: רוצה לערער לעליון

שפטל מבקש לדחות את מועד כניסתו של אזריה לכלא בשלושים יום, עד להגשת בקשת רשות הערעור לבית המשפט העליון. התובע הצבאי סא"ל במיל' נדב ויסמן: מתנגדים לבקשה לדחות בחודש ימים. לא נתנגד לתקופת התארגנות קצרה של ימים ספורים.

השופט ויסמן: מדובר במערער שהורשע פה אחד על ידי שמונה שופטים בשתי ערכאות. אין שום תקדים שזכור לי שמתקרב לנסיבות הללו. ההליך הזה של הגשת בקשת ערעור מתואר ככזה שבו מתעוררת שאלה משפטית. ברור על רקע הרשעה פה אחד וכפולה – שהסיכויים על פניהם נמוכים מאוד.

בית המשפט דח את ערעור התביעה: העונש ישאר על כנו

בית המשפט הודיע כי עונשו של אזריה יישאר שנה וחצי, זאת לאחר שהתביעה ערערה וביקשה להאריך את עונשו ל-5 שנים.

נשיא בית הדין אמר כי יש דעת מיעוט של שני שופטים בנוגע לקלות העונש אותו הגישה התביעה. דעת הרוב היא של שלושה שופטים

 

השופיט הודיע: הערעור נדחה, ההרשעה עומדת על כנה

בית המשפט מגבה את החלטת צה"ל לדבר על המקרה

בית המשפט גיבה את החלטת צה"ל לדבר על המקרה עם חיילים עוד טרם ניתן פסק הדין ואמר כי הגיוני שצה"ל יבחר לדבר עם חייליו במקרה מסוג זה.

השופט: "ניכר שהתבטאויותיהם של הרמכ"ל ושר הביטחון בלשון חריפה כי המערער עבר עבירה חמור השפיעו על עדים שנחקרו ועל ביה"ד"

פיילס ביטול בחריפות טענה של ההגנה לפיה השופטים בערכאה הראשונה עשו זאת בשביל קידום עצמי "מוטב היה שלא תשמע. יש בה מעין לשון הרע" הקהל מצקצק על דבריי פיילס.

השופטים ממשיכים לקבל את טענות התביעה: לא היה מצב חירום אמיתי

השופטים קיבלו טענה נוספת של התביעה, לפיה לא היה מצב חירותם אמתי בשטח. השופטים תיארו את התנהלותו של אזריה טרם הירי, ואמרו כי אין מדובר בהתנהלות של מצב חירום. השופט התייחס לטענות על לבושו של המחבל ואמרו כי לבושו לא היה חריג לטמפרטורה באותו היום.

עוד הוסיפו השופטים כי חוק העונשין קבע תנאים לקיומה של הגנה עצמית – כמו שהאיום יהיה מוחשי, ושנדרשת פעולה נחוצה ומיידית לא מצאנו בדברים את קיומו של סייג ההגנה העצמית. לא הוכח כי מראהו של המחבל היה מחשיד באופן כזה כי ניתן היה לחשוב שנושא מטען. כמפקד עומד לידך אסור לחייל לירות. אין דבר כזה. יש הוראות מאוד ברורות.

השופטים הטילו ספק באמינות עדותו של אלאור אזריה: "שינה גרסתו בהתאם לנסיבות"

נשיא בית הדין אמר כי עדותו של אזריה איננה אמינה, וכי שינה את עדותו מספר פעמים. השופט אמר כי אזריה שינה את גרסתו באופן לא רציף, דיבר על סכנה כללית בהתחלה, אמר של זוכר ומאוחר יותר הוסיף את החשש ממטען חבלה.

השופטים אמרו כי קשה להתייחס לעדותו של אלאור כעדותו קוהרנטית, והציגו שינויים רבים שחלו בעדותו לאורך העדויות השונות במצ"ח. עוד הוסיפו "לדעתנו המערער שינה את גרסתו בהתאם לנסיבות המשתנות."

בית המשפט: עדותו של רס"ן נעמן בעייתית

השופטים קיבלו חלק מטענת ההגנה כי רס"ן נעמן שינה את גירסתו מספר פעמים. עם זאת, קיבלו את טענתו כי הסכין לא הייתה קרובה לידו של המחבל.

לכאורה, העיד  נאמן בשיחה אחר כך עם אזריה כי אלאור אמר לו שהמחבל היה חי. שירה כי דקר חבר שלו ואז אמר שלא זוכר.. על פי ההגנה שינה את גרסתו יותר מ-10 פעמים.

במהלך דיוני הערעור, השופטים ביקרו את נאמן על התנהלותו לאחר הירי, על כך שפעל כרגיל, לא לקח את הנשק האישי, לא צעק על אזריה וכו'.

השופטים: מקבלים את העדויות לפיהם הסיבה לירי בוצעה ממעשיו הקודמים של המחבל ולא מחשד ממה שיקרה

בית המשפט לערעורים קבע שהעדויות של חבריו לפלוגה של אלאור שהיו בשטח האירוע מהימנות, והדגישו העובדה כי שלושה עדים שמסרו דברים ברוח דומה, מחזקת את עדותם של כל אחד מהם.

השופט: "לא מצאנו שלמי מהעדים היה אינטרס לשקר,העדים הן במקומות שונים וחלקם חברים של אזריה. אין מדובר בעדויות מתואמות

השופטים קיבלו את העדות לפיה אזריה ירה במכוון

השופטים בחנו את הדברים ולא ומצאו פסול בדבריו של רב"ט כ.מ, חברו של אזריה שאמר כי הוא אמר לו לאחר שירה במחבל כי עשה זאת בגלל שדקר חבר שלו.

למרות שעו"ד שפטל ניסה לערער עדות זו, בטענה כי לא זכר במדוייק את המילים שאמר אזריה, אמרו השופטים כי עיקרון של התשובות נותר כפי שהיה.

השופט: לא הייתה אכיפה בררנית

השופט לא קיבל את טענתו של עו"ד שפטל לפיו הייתה אכיפה בררנית במקרה של אזריה, ודחה את הראיות החדשות שהגיש בנוגע למקרים דומים לכאורה בהן לא הייתה אכיפה דומה.

כמו כן, דחה בית המשפט את הראייה של הסרטון של הפיגוע בהר הבית שאירע לאחר פסק הדין הראשון. לטענת שפטל, בסרטון זה ניתן היה לראות כי החיילים מהססים לפני שתקפו את המחבל, כביכול בעקבות פסק הדין של אזריה. בית המשפט כאמור דחה טענות אלה.

החלה קריאת פסק הדין: ההקראה לא נפתחה בזיכוי, לא התקבלו ראיות חדשות

החלה קריאת פסק הדין במשפטו של אלאור אזריה. ההקראה לא נפתחה בזיכוי, מה שמחזק את הסברה כי לא צפוי זיכוי מלא, וזאת בהתאם לחוק.

השופט דורון פייליס הסביר מדוע לא קיבל את הראיות החדשות לכאורה של שפטל שרצה להוסיף 15 סיפורי מקרים דומים. לטענתו, אף אחד מהאירועים הקודמים לא דומה לאירוע הירי.

עו"ד שפטל: "עצם העמדתו של אלאור לדין היא חטא"

עו"ד שפטל יצא אל פתח בית המשפט והקריא לעיתונאים מייל שקיבל לכאורה מחייל ששירת בעבר בפיקוד דרום ל בו תיאור של ירי במחבלים לווידוא הריגה.

שפטל הניף תמונה בה נראה לכאורה וידוא הריגה ואמר "זו היא רוח צה"ל".

שפטל אמר: עצם העמדתו של אלאור לבית צבאי היא חטא, ועצם העודה שגם הורשע זה עיוות דין בשיאו.

הסנגור עו"ד יורם שפטל בהקראת הדין בערעור אזריה (צילום: מיכל רוטנברג)

לראשונה בלבוש אזרחי, נכנס אלאור אזריה לבית הדין

אלאור אזריה נכנס בלבוש אזרחי לאזור בית הדין בלבוש אזרחי, לאחר שלאחרונה השתחרר מהצבא. אזריה הלך כשלצידו אמו, שלבשה על גבה דגל ישראל.

אלאור אזריה מלווה באימו מגיעים להקראת הדין בערעור (צילום: תומר אפלבאום)

 

 

נערכים להכרעה: כוחות גדולים באזור, עשרות מפגינים מחוץ לקרייה

לקראת הקראת הכרעת הדין, הקימו פעילים התומכים באלאור אזריה הקימו במה מחוץ לקרייה. במקום עשרות פעילים והזמר אריאל זילבר.

משפחתו של אזריה מחכה מחוץ לאולם בית הדין בקרייה. אלאור עצמו הגיע למקום בשעות הבוקר המוקדמות.

אריאל זילבר בהקראת הדין בערעור אזריה (צילום: תומר ניוברג/ פלאש 90)

ח"כ אורן חזן: "חיילי צה"ל עושים תפקידם נאמנה. לא יכול לעמוד פעם אחרי פעם להגיד שאני שומר על חיילי צה"ל ולא לבוא לפה."

ח"כ אורן חזן בהקראת הדין בערעור אזריה (צילום: מיכל רוטנברג)