הושג סיכום בין המרכז לשלטון מקומי ומשרד הרווחה, על הקצאת תקנים לטיפול באזרחים ותיקים ברשויות המקומיות. לאחר שאיגוד העובדים הסוציאליים הכריז על סכסוך עבודה, בעקבות הכוונה לפטר כ-160 עו"סים. שר העבודה והרווחה חיים כץ אמר בעקבות הסיכום, ״אני מברך על ההסכמות שהושגו. כולנו מחוייבים לכך שאזרחי ישראל יוכלו להזדקן בכבוד ועלינו להבטיח מענה מקיף וטיפול רגיש ואיכותי לצרכיהם. נמשיך ונפעל למען היקרים לנו מכל״.

כחל מההסכמות הוחלט כי האחריות לביצוע ביקרות בבתי האזרחים הוותיקים תועבר, מכוח חוק סיעוד, מהעו"ס ברשויות המקומיות למוסד לביטוח לאומי. 165 התקנים שהוקצו לרשויות לצורך יישום חוק סיעוד, יישארו ברשויות המקומיות לצורך שיפור השירות לאזרחים ותיקים.

כמו כן סוכם, כי אם יתברר במסגרת ביקורי הבית שיערכו העובדים הסוציאליים בביתם של האזרחים הוותיקים, שהשירות שמקבל האזרח הוותיק מחברות הסיעוד איננו שירות הולם, עליהם לדווח למוסד לביטוח לאומי לאלתר, שאחראי מעתה על הפיקוח והבקרה בנושא הזה.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

מנכ"ל המשרד ד"ר אביגדור קפלן, שהיה שותף לתיווך בין הצדדים, בירך על ההסכם ואמר, "ההסכמות עולות בקנה אחד עם מדיניות המשרד בנוגע להכרה בצרכים ההולכים וגדלים בתחום הזקנה ושיפור וייעול השירות לאזרחים הוותיקים בישראל".

יו״ר איגוד העובדים הסוציאליים, צפרא דוויק אמרה: "אנו שמחים ומברכים על סיום המשבר בנושא חוק הסיעוד והקצאת התקנים, ומודים למשרד הרווחה ומרכז השלטון המקומי, שעשו עימנו יד אחת לפתרון הנושא. עם זאת, אנו מחויבים להגדיל את תקני כוח האדם של העובדים הסוציאליים המטפלים בזקנים, על מנת שנוכל להעניק להם טיפול מיטבי ומאמינים שיחד עם שר הרווחה ומש"מ שכבר הוכיחו שבמאבק משותף מגיעים להישגים, נצליח לעשות זאת".