ההסתדרות הכריזה היום (חמישי) סכסוך עבודה בבנק אגוד, הבנק השישי בגודלו בישראל. הרקע לסכסוך, שיחול על כל עובדי הבנק, בהם מנהלים ופקידים, הוא טענת העובדים כי בכוונת ההנהלה למכור את מניות הבנק, ללא קיום היוועצות ומו"מ עם נציגות העובדים כמתחייב. בהסתדרות ציינו שלהיוועצות זו חשיבות רבה, שכן למהלך של שינוי הבעלות, צפויות להיות השלכות מרחיקות לכת על ציבור העובדים, זכויותיהם וביטחונם התעסוקתי.

עוד טענו כי למרות הפרסום הפומבי בדבר כוונת בעלי המניות כוונתם לפעול לאיתור קונים פוטנציאליים, "הבעלים לא פעלו בתום לב ולא מילאו אחר חובתם לגילוי נאות של כל פרטי המהלך". הודעת ההסתדרות על סכסוך העבודה, חזרה על טענות ועד העובדים כי  לא דווח על שום התקדמות בתהליך עד להודעה על העסקה הנרקמת עם בנק מזרחי טפחות כפי שהתברר מהודעת בנק מזרחי, שאף כללה את סכום הצעת המכירה. "ההתקדמות בתהליך לשינוי הבעלות התבצע על ידי בעלי המניות, ללא שיתופם של העובדים תוך בלימת האפשרות של העובדים להגן על זכויותיהם הבסיסיות", דבר ההודעה.

פרסם הודעה, שכללה את סכום ההצעה. בנק מזרחי טפחות (צילום ארכיון: מרים אלסטר \ פלאש 90).

ועד העובדים וההסתדרות קראו להנהלת הבנק, ולבעלי המניות, להיכנס עימם למשא ומתן מיידי, תכליתי וענייני במטרה להגיע להסכמות בדבר זכויות העובדים ביחס למהלך המכירה.

"הניסיון לחמוק מאחריות כלפי עובדי הבנק, שעשו לילות כימים להצלחת החברה, הוא לא רק צעד תמוה ולא מוסרי אלא מהווה הפרה בוטה של יחסי העבודה הקיבוציים בו" אמר יו"ר הסתדרות המעו"ף, ארנון בר דוד, "בית הדין הארצי לעבודה עמד, לא פעם, על חובת ההגינות ותום הלב שחלה על הצדדים במקרים אלו, הן במישור המשפטי והן במישור יחסי העבודה. לא נאפשר להציב עובדות מוגמרות בשטח בנוגע לעתידם וגורלם המקצועי של עובדי הבנק. אני קורא להנהלה ולבעלי המניות להתעשת ולפעול באופן שמכבד את הצדדים,  תוך קיום מו"מ מיידי להשגת הסכם שיבטיח את ביטחונם התעסוקתי של עובדי הבנק, בהקשר לכל עסקה או הצעה של רוכשים פוטנציאליים".

העובדים דורשים כי כל משא ומתן שיתנהל בנוגע למכירת מניות הבנק, יכלול דרישה להתחייבות הקונים להבטיח את ביטחונם התעסוקתי של עובדיו – בין אם ימוזג ובין אם ימשיך לפעול כבנק עצמאי בבעלות בנקים אחרים. עוד דורשים העובדים כי ההתחייבות של הרוכשים הפוטנציאליים, תכלול רציפות מלאה של זכויותיהם ותנאי העסקתם, כפי שמעוגנים בהסכמים קיבוציים או בנוהגים החלים על עובדי הבנק. העובדים נאבקים גם על זכותם להיות שותפים ברווחי המכירה כהוקרה על תרומתם המשמעותית להצלחת הבנק.

ראש חטיבת עובדי הבנקים וחברות האשראי בהסתדרות, עו"ד מנחם מליק, הוסיף כי "המשמעויות וההשלכות שיש להליך מכירת המניות על ציבור העובדים, פקידים ומנהלים כאחד, ברורות לכל. לאור זאת, אנו מצפים לקיום משא ומתן ענייני ורציני כבר כעת, שתכליתו הגעה להסכם מוקדם עם נציגות העובדים, אשר יבטיח את ביטחונם התעסוקתי של עובדי הבנק ואת המשך קיומם של כל ההסכמים הקיבוציים החלים עליהם".

מבנק אגוד נמסר כי ״יחסי העבודה בבנק אגוד לאורך השנים הינם טובים ותקינים והבנק מייחס חשיבות רבה להון האנושי ומעריך את תרומת העובדים. ההנהלה והוועדים נמצאים בדיאלוג שוטף המתקיים בין כותלי הבנק ובכוונת הבנק להוסיף ולהידבר עם נציגות העובדים תוך פתיחות וכבוד הדדי״. עוד נמסר כי ״ההודעה על כוונה למכירת מניות הגיעה מבעלי השליטה והנהלת הבנק איננה עוסקת בכך״.