משרד האוצר פרסם הבוקר (ראשון) את נתוני ביצוע התקציב והכנסות המדינה ממסים לחודש יולי. מצד אחד, מראים הנתונים כי המגמה של עקיפת היעד בגביית המסים נמשכת בזמן שמשרדי הממשלה מתקשים להגיע ליעד ההוצאה שלהם. מהצד השני, נרשם שיפור מסוים בהצלחתם של המשרדים למצות את תקציבם.

על פי נתוני האוצר, נרשמה בחודש יולי הכנסה של 28.2 מיליארד שקלים, המהווים עלייה משמעותית לעומת החודשים האחרונים, שההכנסה בהם נעה 22 ל-26 מיליארד שקלים בחודש. מתחילת השנה, הכניסה המדינה כ-176.9 מיליארד שקלים, המהווים גידול נומינאלי של כ-4.9% לעומת גביית המסים באותה תקופה אשתקד.

הצפי השנתי להכנסה ממסים עמד על 294.5 מיליארד שקלים, בחלוקה סכמתית לשבעה חודשים המדינה הייתה צריכה להכניס עד כה כ-171.8 מיליארד שקלים, כך שלמעשה ניתן לומר שהמדינה נמצאת בקצב גבייה עודף של קצת יותר מחמישה מיליארד שקלים בשבעה חודשים. אם הקצב הנוכחי יימשך עד לסוף השנה, קופת הממשלה תרשום גביה עודפת של 8.7 מיליארד שקלים.

בצד ההוצאות, העמידה בקצב קצת פחות מרשימה. בשבעת החודשים שחלפו, המהווים 58.3% מהשנה, הוציאו משרדי הממשלה  55.2% מתקציבם בלבד. בעוד שהמשרדים החברתיים הוציאו עד כה  86.9 מיליארד שקלים ( 54.9% מתקציבם), הצליחה מערכת הביטחון למצות כבר 61.8% מהתקציב המתוכנן לה. אם המשרדים החברתיים היו מצליחים למצות את תקציביהם היחסיים, אזרחי ישראל היו נהנים משירותים חברתיים בשווי של כ-5.4 מיליארד שקלים נוספים בשבעת החודשים האחרונים. כסף שבינתיים יושב בקופת האוצר.

עם זאת יש לציין כי במהלך החודשים האחרונים ההוצאה הממשלתית במשרדים האזרחיים נמצאת במגמת עלייה, ועם וכל חודש שעובר משרדי הממשלה מצליחים להתקרב ליעד הביצוע המתוכנן.

בתחום הגירעון, במשרד האוצר מדווחים על גירעון מצטבר של כ-9.2 מיליארד שקלים מתחילת השנה. על פי התכנית, הגרעון השנתי צפוי לעמוד על 2.9% מהתמ"ג – שהם כ-36.6 מיליארד שקלים. את ביצוע הגרעון הממשלתי קשה להעריך במהלך השנה, מאחר וכל שנה חלקו הארי של הגרעון נצבר בדצמבר. עם זאת המגמה המוצגת בגרף צבירת הגרעון השנתי של משרד האוצר תואמת את המגמה להגדיל השנה את הגרעון לעומת השנה שעברה (ב 2016 בוצע גרעון בפועל של  2.2% בלבד).