לרגל פתיחת שנת הלימודים תשע"ח בעוד כשלושה שבועות, ישלם הביטוח הלאומי מענק לימודים למשפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות) ומשפחות שלהן 4 ילדים ויותר, הזכאיות לקצבת ילדים ומקבלות קצבת קיום (נכות כללית, הבטחת הכנסה, מזונות, אזרח ותיק או שאירים). מטרת המענק, העומד על 1,003 שקלים לכל ילד, לסייע למשפחות ברכישת ציוד לבית הספר לקראת שנת הלימודים הקרובה. הסכום יופקד בחשבון הבנק של ההורים הזכאים באופן אוטומטי, ועל הורים שאינם מוכרים לביטוח הלאומי להירשם באתר הביטוח הלאומי באמצעות טופס מקוון.

בעקבות תיקון לחוק, שהתקבל בשנה שעברה בהובלתה של ח"כ מירב בן ארי (כולנו), הורחב גיל הילדים הזכאים למענק, והוא משולם כיום גם לילדים בגילאי 18-14, ולא רק לילדים עד גיל 14, כפי שהיה נהוג קודם לכן.

חברת הכנסת מירב בן-ארי (צילום ארכיון: מרים אלסטר / פלאש 90).

על מנת לקבל את המענק לשנת הלימודים הקרובה, יש לענות על תנאי הזכאות בחודשים יולי או אוגוסט 2017. בשנת הלימודים הקרובה, תשע"ח, ישולם המענק עבור ילדים שנולדו בתאריכים מ-1.1.2000 עד 31.12.2011. סכום המענק – 1,003 שקלים לכל ילד. המענק ישולם לחשבון הבנק שבו משולמת קצבת הילדים עד 11 באוגוסט 2017.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

השנה יקבלו את המענק כ-78,000 משפחות שבראשן הורה עצמאי, עבור כ-135,000 ילדים, וכ-28,000 משפחות ברוכות ילדים המקבלות קצבאות קיום, עבור כ-76,000 ילדים. העלות הכוללת של תשלומי מענק הלימודים היא כ-212 מיליון שקלים.

מרבית הזכאים מקבלים את המענק באופן אוטומטי, ואינם צריכים להגיש תביעה לביטוח הלאומי. אך חלק מההורים צריכים להגיש תביעה לביטוח הלאומי כדי לקבל את המענק. אם זאת הפעם הראשונה בה המשפחה עומדת בתנאי הזכאות, יש להגיש תביעה לביטוח לאומי.

הורים הזכאים למענק ומקבלים אותו באופן אוטומטי: הורה עצמאי/ת (רווק/ה, גרוש/ה, אלמן/ה, שאין להם ידוע בציבור), מי שמקבל/ת קצבה להבטחת הכנסה בנפרד מבת/בן הזוג, משפחה עם 4 ילדים ויותר, שבה אחד מההורים זכאי בחודש יולי 2017 או אוגוסט 2017  לאחת מהקצבאות האלה: הבטחת הכנסה, דמי מזונות, נכות כללית, אזרח ותיק או שאירים, מי שבאחזקתו ילד שעלה לארץ ללא הוריו, מי שבאחזקתו ילד שנתייתם משני הוריו, מי שבאחזקתו ילד הזכאי לגמלה מיוחדת, ילד ששני הוריו נטשו אותו בישראל; או ילד שאחד מהוריו נטש אותו, והאחר נפטר או אינו גר עמו ואינו מכלכל אותו, או גר דרך קבע בחו"ל, או נעלמו עקבותיו, או אין ידוע מי הוא.  או ילד יתום, כמשמעותו בחוק הבטחת הכנסה.

הורים זכאים שצריכים להגיש תביעה לביטוח לאומי: הורה החי/ה בנפרד מבת/בן הזוג – בתנאי שהוא חי בנפרד מבת/בן הזוג שנתיים לפחות, ופתח/ה בהליך גירושין (בבית הדין הרבני או בבית המשפט לענייני משפחה), ופועל/ת במסגרת הליך זה במשך שנתיים לפחות, אישה עגונה – אישה נשואה, שזה שנתיים נעלמו עקבות בעלה, וכן אישה שבעלה נמצא בחוץ לארץ, שלא בהסכמתה, ואינו משלם לה דמי מזונות, אישה השוהה במקלט לנשים מוכות, עולה חדש/ה – הנמצאים בארץ יותר משנה ופחות משנתיים, ובת/בן הזוג לא עלתה/עלה לארץ ואינה/ו מתגורר/ת בה.

אופן הגשת תביעה לקבלת מענק לימודים: הורה גרוש/ה או החי/ה בנפרד מבת/בן זוגו צריכים להגיש  את המסמכים הבאים: טופס בקשה לפיצול תיק בקצבת ילדים, צילום פסק הדין המציין מי מההורים מחזיק בילדים.

את התביעה והמסמכים ניתן לשלוח באחת מהדרכים הבאות: מילוי טופס תביעה והגשתו אונליין (טופס משולב הכולל תביעה למענק לימודים ופיצול תיק בקצבת ילדים – מיועד להורה גרוש בלבד), מילוי טפסים באופן ידני, ושליחתם בצירוף המסמכים הנוספים באמצעות אתר האינטרנט או הגשת התביעה והמסמכים בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף לפי מקום המגורים.