מסקר מיוחד שנערך עבור משרד העבודה והרווחה בקרב הציבור הרחב עולה כי 60% מהציבור תומכים בהרחבת חוק האימוץ ומתן האפשרות לזוגות חד מיניים לאמץ.

מטרת המחקר שנעשה על ידי מכון "מדגם" הייתה לבחון את עמדות הציבור הישראלי בשאלות הנוגעות לחוק האימוץ הקיים כיום. בסקר השתתפו 832 אנשים, מכלל המגזרים המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל.

הפגנה בעד שוויון באימוץ לקהילה הגאה (צילום: אבי אבו זנייד).

רוב הציבור סבור כי הקריטריון העיקרי לאימוץ צריך להתבסס על טובת הילד ועל התאמה הורית ולא בהכרח על סוג המשפחה; 74% מהמרואיינים חושבים שהקריטריון העיקרי לקביעת אימוץ היא טובת הילד, ורק 22% חושבים שהקריטריון העיקרי צריך להיות סוג המשפחה.

63% מהמרואיינים השיבו כי אין קשר בין סוג המשפחה לבין היכולת להעניק לילדים חום ואהבה, חינוך טוב בבית, התמודדות עם בעיות בחיים, ביטחון וקבלת הילד. ואילו 33% מהמרואיינים השיבו כי משפחות הטרוסקסואליות (גבר ואישה נשואים) יכולות להעניק יותר לילדים מאשר משפחות חד מיניות.

מתוך כך, 60% מקרב הנשאלים חושבים שיש להרחיב את חוק האימוץ ולאפשר להורים להטבי״ם לאמץ ילדים בעוד ש-33% מתנגדים לכך.

בקרב התומכים בחוק נמצא כי נשים (59%) ליברליות יותר מגברים (41%), ואילו אנשים מגיל 55 ומעלה (33%) מגלים עמדות ליברליות יותר מאנשים צעירים בגילאי 34-25 (21%).

ההערכה המסכמת שעלתה מעמדת הציבור בסופו של דבר היא כי כמחצית מהמרואיינים (49%) חושבים כי לילד הגדל במשפחה חד מינית אין תועלת או נזק מיוחדים בשל כך, 9% אף סבורים כי לילד במשפחה חד מינית יש תועלת גדולה יותר, לעומתם, כשליש חושבים כי עלול להגרם נזק לילד ו-11% לא ידעו להשיב.

כאמור, בחודש האחרון עלה לדיון נושא השוויון בהליכי אימוץ, וזאת בעקבות עתירה שהוגשה לבג"צ על ידי המרכז הרפורמי לדת ומדינה ועמותת 'אבות גאים', ובעקבות תגובתה המקוממת של המדינה לאותה עתירה ולפיה יש לשמר את "המצב הקיים ביחס לעדיפות באימוץ הניתנת לזוג שהם גבר ואישה" וזאת בשל "הקושי שעלול להיות כרוך בכך ביחס לילד הנמסר לאימוץ" על ידי זוגות להט"בים.

בתוצאות הסקר, שפורסמו היום (חמישי) נכתב כי "לאחר דיונים מקצועיים בין הגורמים במשרדי המשפטים והעבודה והרווחה, הוחלט לבצע רפורמה רחבה של שיפור הליכי האימוץ בישראל."

עוד צויין כי השר כץ ביקש מבג"ץ מתן ארכה לתשובת המדינה בדבר עמדתה לאפשר לזוגות חד מיניים לאמץ, תוך מתן הנחייה לגורמי המקצוע במשרד העבודה והרווחה לבחון מחדש את נוסח העמדה שהוגשה על ידם ולהביא בחשבון את כלל השיקולים העומדים על הפרק.