השיכחה
היא תופעת לואי של הזיכרון
לכן אני הולך צמוד
לבעלי מלאכה:

עיפרון ודף,
אשר ניחנו בתכונה
של חיי מדף
ארוכים משלי.

וכדי שלא אשכח
אני כותב
אלף פעמים
על לוח ליבי:
אני אוהב אותך,
ובעל פה
לוחשות שפתי בשקיקה
אלף ואחת פעמים:
נשיקה.