כחמישית מהמועסקים בישראל חשים כי בריאותם או בטיחותם מצויים בסכנה בשל עבודתם – כך עולה מנתונים שפרסמה אמש (שני) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מתוך הסקר החברתי 2016. הנתונים מעידים כי 5% המהווים כ-170 אלף איש חשים בכך במידה רבה ו-15% המהווים למעלה מחצי מיליון עובדים חשים כך במידה מסוימת. בסקר נאמדו כ-3.558 מיליון מועסקים בישראל.

תחושת הסכנה, כך מעיד הסקר, גבוהה יותר בקרב עובדים יצרניים כגון עובדים בענפי התעשיה, החקלאות והבניין, וכן עובדים בלתי מקצועיים – מאשר בקרב עובדי שירותים, מקצועות פקידותיים ומקצועות חופשיים ואקדמיים. בקרב הקבוצה היצרנית מעיד הסקר על 42% החשים בסכנה לבריאותם, כש-72% מהם דיווחו כי יידעו אותם באשר לסכנות הקשורות בביצוע עבודתם.

עובדי התעשיה, החקלאות והבניין והעובדים הבלתי-מקצועיים מתאפיינים גם בתנאי עבודה קשים יותר, ורבים יותר מהם מעידים כי עבודתם מתבצעת בעמידה או בתנוחות מעייפות ומכאיבות (65%), כוללת הרמה או נשיאה של משאות כבדים (46%) וחשופה לרעש (52%) או לטמפרטורה גבוהה (43%). נתון מדאיג שעולה מהסקר הוא שהגורמים הסיכוניים בעבודה בקרב ציבור העובדים הערבים כפולים מאלו שבקרב ציבור העובדים היהודי.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

23% מהמועסקים (806.1 אלף איש), העידו כי עבודתם מחייבת לבישת ציוד מגן אישי – אולם 20% מתוכם הוסיפו כי אינם מקפידים תמיד ללבוש אותו.

עובדי כוחות הביטחון והחירום (שוטרים, סוהרים וכבאים) הם המקצועות בהן השכיחות הגבוהה ביותר של תחושת סכנה בעבודה – 62% מהם חשו סכנה. במרחק לא רב מהן נמצאות האחיות הרפואיות, ש-60% מהן מרגישות סכנה בעבודתן – והדבר נובע אולי גם מריבוי מקרי האלימות המופנית כלפיהן. גם 51% מהנהגים חשים שעבודתם מסכנת אותם.

75% מהאחיות דיווחו על חשיפה ללחץ ומתח. אחות בבית החולים הדסה עין כרם (למצולמת אין קשר לכתבה) (צילום: יונתן זינדל / פלאש90).

75% מהאחיות דיווחו על חשיפה ללחץ ומתח. אחות בבית החולים הדסה עין כרם (למצולמת אין קשר לכתבה) (צילום: יונתן זינדל / פלאש90).

גורמי הסיכון הנפוצים ביותר עליהם מעידים העובדים הם מתח ולחץ נפשי, התמודדות עם אנשים ולקוחות כועסים, ועבודה בתנועות מעייפות ומכאיבות. המקצועות בהם נמצא אחוז גבוה של מועסקים החשופים ללחץ ומתח הם אחיות (75%); מורים בבי"ס יסודי (66%); רופאים ועורכי דין (65%); ומנכ"לים ומנהלים (61%).

נתון מטריד נוסף הוא ש-9.4% מהעובדים בישראל העידו כי נחשפו בחודש האחרון טרם הסקר לאלימות מילולית במקום עבודתם. 4% מהמועסקות העידו כי נחשפו לתשומת לב מינית שלא היתה רצויה להן. 5% דיווחו כי חוו איומים או התנהגות משפילה במקום עבודתם. 2% חוו אלימות פיזית בשנה האחרונה טרם הסקירה, ו-3.5% חוו בריונות או הטרדה.

9.5% מהמועסקים חשו אפליה במקום העבודה בשנה האחרונה, מסיבות של דת, מין, מוצא וכד'. 14% מהערבים חשו מופלים במקום עבודתם על רקע לאום, 3.9% מהנשים חשו אפליה בעבודה על רקע מינן, 7.1% מהמועסקים שאינם יהודים חשו אפליה על רקע דתי.

בקרב כלל המועסקים דיווחו כמחצית מהמועסקים (51%) כי עבודתם כרוכה בעמידה לפחות מחצית מהזמן. 36% מהמועסקים, 1.2 מיליון איש, מדווחים כי עבודתם כרוכה בתנוחות מעייפות ומכאיבות לפחות מחצית מזמן העבודה. 21% מהמועסקים, 711.9 אלף איש, מעידים כי עבודתם כוללת הרמה או נשיאה של משאות כבדיםכרבע (24%) מהמועסקים, 838.8 אלף איש, חשופים בעבודתם לרעש בעוצמה חזקהחמישית מהמועסקים (20%) חשופים לטמפרטורה גבוהה – טמפרטורה אשר גורמת להזעה גם כשאינם עובדים, לפחות מחצית מהזמן, 19% דיווחו כי הם חשופים לטמפרטורה נמוכה מדי (בפנים או בחוץ).

22% מהמועסקים, 747.8 אלף איש, חשופים בעבודתם לגזים ולחומרים אשר עלולים לפגוע בבריאותם, קרוב למחצית (46%) מהעובדים המקצועיים (בחקלאות, בבינוי, בתעשייה ובתחומים אחרים) והבלתי-מקצועיים. 16% מהמועסקים חשופים לשאיפת עשן או גזים כגון גזי ריתוך, גזי פליטה, לאבקה או לאבק, יותר משליש (37%) מהעובדים המקצועיים והבלתי-מקצועיים. 15% מציינים כי הם עובדים עם חומרים כימיים, 27% מהעובדים המקצועיים והבלתי-מקצועיים. 13% מדווחים כי הם עובדים עם חומרים הגורמים למחלות, 20% מהעובדים המקצועיים והבלתי-מקצועיים. 12% חשופים לשאיפת אדים מזיקים, 24% מהעובדים המקצועיים והבלתי-מקצועיים.

בעייה נוספת שמעלה הסקר היא עישון פאסיבי במקומות העבודה – 15% מהמועסקים חשופים לשאיפת עשן טבק מעישון של אחרים. גם בעייה זו מאפיינת יותר עובדים מקצועיים ובלתי-מקצועיים – 27% מהם מדווחים על כך.

הסקר החברתי הוא פרסום שנתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המספק מידע על תנאי החיים ועל רווחתה של האוכלוסייה בישראל בנושאי דיור, בריאות ובעיות בתפקוד יומיומי, דת ורמת דתיות, לימודים והשכלה, שימוש במחשב ובאינטרנט, תעסוקה, יציאה לנופש, קשרים חברתיים, פעילות התנדבותית, שביעות רצון מתחומים שונים ומצב רגשי, מצב כלכלי והכנסות. אוכלוסיית הסקר היא בני 20 ומעלה. בינואר עד דצמבר 2016 רואיינו כ-7,050 איש בני 20 ומעלה מכל רחבי הארץ, המייצגים כ-5.4 מיליון איש בגילים האלה.

במסגרת הסקר נבחנים נושאים שונים בהרחבה. בשנת 2016 נבחנו הנושאים תנאי עבודה ובטיחות בעבודה, התארגנויות עובדים וזכויות עובדים