ביום חמישי האחרון פרסם משרד העבודה והרווחה מכרז חדש לתוכנית חומש לשילוב 1,500 עובדים ערבים בתעשיית ההייטק, וקידום מקצועי של 300 נוספים – בהשקעה של כ-15 מיליון ש"ח, זאת לאור הצלחתה הרבה של תוכנית אותה מפעיל המשרד בשלוש השנים האחרונות, אשר הובילה לשילובם של 918 עובדים ערבים בבתפקידים טכנולוגיים בתעשיית ההייטק.

שר העבודה והרווחה חיים כץ אמר בנושא: "אנחנו רוצים לראות עוד ועוד צעירים וצעירות מהמגזר הערבי משתלבים בתעשיות עתירות ידע, זה יתרום לרווחתם ויסייע בצמצום פערים בחברה הישראלית. אנחנו קוראים לחברות להצטרף למאמצינו ולהציע שירותי הכשרה, השמה וליווי עבור סטודנטים ואקדמאים מהחברה הערבית״.

על אף שבשנים האחרונות אקדמאים רבים בני החברה הערבית סיימו את לימודיהם בתחומי המחשבים וההנדסה, רבים מהם מתקשים, בשל חסמים שונים, למצוא עבודה בתעשיית ההייטק – זאת על אף המחסור בעובדים מקצועיים ומיומנים במקצועות אלו.

באמצע ינואר השנה התקבלה החלטת ממשלה לטיפול במחסור העובדים המיומנים לתעשיית ההייטק, ובמסגרתה נקבע כי על הממונה על התעסוקה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לגבש ולהפעיל תכנית לליווי, הכשרת סטודנטים ואקדמאים מאוכלוסיית המיעוטים בתעשיית ההייטק ולדאוג להשמתם בשנים 2020-2018. זאת, בהמשך לתכנית ההשמות בתעשייה עתירת הידע אשר מפעיל המשרד החל משנת 2015 ועד לסוף שנת 2017.

השירותים הנדרשים במכרז כוללים אפיון ובדיקת צרכי כוח האדם של מעסיקים מהתעשייה עתירת הידע, איתור ליווי והכשרה של סטודנטים ואקדמאים מהחברה הערבית עד להשמתם בעבודה בתעשייה, וכן ליווי ופיתוח בתקופת העבודה.

המכרז, שהתפרסם בעיתונות העברית והערבית, מיועד לשני מפעילים שיתפרסו באזורים גאוגרפיים שונים – צפון ויתר הארץ. המכרז החדש שם דגש משמעותי על שילובן של נשים ערביות בתעשייה, על פיתוח מקצועי וקידום של בוגרי התכנית ועל השמת משתתפים בשכר גבוה בליבת התעשייה.