בתום הליך הידברות מורכב שנערך בשבועות האחרונים בין ההסתדרות וועד עובדי מפעל טבע טק ברמת חובב לבין הנהלת טבע, הוסכם בין הצדדים כי פיטורי העובדים במפעל יצומצמו בכ-35%, כאשר לעובדים שיסיימו העסתקם יובטחו תנאי פרישה מוגדלים.

במכתב ששלח ועד העובדים במפעל לכלל העובדים הבהירו כי הסכימו פה אחד להצעת פשרה זו שהושגה במסגרת השיחות בין ההנהלה וההסתדרות, במסגרתה יסיימו 110 עובדים את העסקתם – כשהחלופה היתה ניהול שביתה בלא הגבלת זמן תוך אי ביטחון לכלל עובדי המפעל בגין פיטורין חד צדדיים של 175 עובדים. "לכן בנסיבות הללו כשראינו שטובת הכלל עומדת לנגד עיננו ולשמור על רוב עובדי המפעל ופרנסתם, קיבלנו כל חברי הועד פה אחד החלטה לנהוג באחריות כלפי יתר העובדים ומשפחותיהם".

"לאורך התהליך המורכב שהתנהל בין הצדדים, השקענו את כל המאמצים לא רק כדי לצמצם, עד כמה שניתן, את גזירת הפיטורים אלא גם להבטיח כי העובדים אשר ייאלצו לסיים את העסקתם, יהיו זכאים לתנאי פרישה הולמים" אמר יו"ר ההסתדרות במרחב הנגב, מאיר בביוף, "ההסתדרות תמשיך ללוות באופן צמוד הן את הפורשים והן את העובדים הנשארים, עד להשלמת התהליך ואחריו".

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

יו"ר ועד עובדי מפעל טבע-טק ברמת חובב, כאמל אלדנפירי, הצטרף לדברי בביוף והוסיף כי: "ההחלטות שנולדו מתוך שיתוף אמיתי והקשבה לנציגות העובדים, מהוות עדות נוספת כי על אף הקשיים והמחיר הכואב, כולנו משלבים ידיים על מנת להציל את מקום העבודה, לצמצם למינימום את מספר המפוטרים ולדאוג כי בכל מקרה שבו עובד מסיים את העסקתו, הדבר ייעשה תוך שמירת על כבוד העובד ודאגה לרשת הביטחון הכלכלית שלו".

על פי ההסכמות, מתוך 110 העובדים יהיו זכאים עשרה עובדים לצאת לפנסיה מוקדמת, קרוב ל-30 עובדים ישולבו בהליך פרישה מרצון תוך קבלת תנאי פרישה מוגדלים של 300%-500% ויתר 75 העובדים יסיימו את עבודתם במפעל ויקבלו פיצויים מוגדלים של עד 500%.

בטבע הדגישו כי הליך ההיוועצות אפשר לחברה למצוא פתרונות תעסוקתיים לעשרות עובדים בעלי יכולות וכישורים המתאימים לניוד, תוך מתן העדפה לעובדים הבאים מרקע סוציאלי מורכב, "כפי שהדגישה החברה בשבועות האחרונים, מהלך רה-הארגון אשר טבע ממשיכה ליישם בישראל מנוהל כשמטרה אחת ויחידה לנגד עיני החברה – להבטיח את עתיד האתרים בישראל ולייצר אופק תעסוקתי ארוך טווח לעובדיה. בתום דיונים ארוכים ורבים, ובזכות דיאלוג אמיתי, פתוח ושקוף עם נציגות העובדים באתר טבע טק ועם ההסתדרות, תוך גילוי אחריות ומחויבות לכלל העובדים, הצליחו הצדדים לגשר על הפערים ולהגיע להסכמות, בין היתר, בנוגע להיקף המהלך הנדרש ותזמונו".

יודגש כי כל העובדים יהיו זכאים לחודשי הסתגלות למשך תקופה של שניים עד שישה חודשים. כמו כן, העובדים יקבלו ליווי וייעוץ תעסוקתי מטעם הנהלת החברה. נושא נוסף שקיבל ביטוי בהסכמות נוגע למועד הוצאת המהלך אל הפועל – בהתאם להסכמות שהושגו, המהלך לא יצא לפועל אלא לאחר תקופת החגים ולא לפני תחילת חודש נובמבר 2017. את המו"מ מטעם ההסתדרות ליווה גם מזכיר האיגוד המקצועי במרחב נגב, יקיר אוקנין.

על פי הודעת טבע מתחילת החודש, היה בכוונתה לפטר 350 עובדים בישראל, מחציתם במפעל טבע טק בנגב ומחציתם במפעל בכפר סבא. בדיון בוועדת הכספים של הכנסת הבהירה החברה כי מעולם לא פיטרה עובדים שלא בהסכמת ועדי העובדים, וכי אין בכוונתה לחרוג ממנהגה גם הפעם. בימים אלה מתנהל גם המו"מ מול ועד עובדי המפעל בכפר סבא, בראשות אלירן קוזליק, ונכון לשלב זה הצדדים טרם הגיעו להסכמות באשר להיקף צמצום כוח האדם והדרך בה יסיימו העסקתם. בוועד העובדים של המפעל מדגישים כי מדובר באתר ריווחי ומתרחב, עם עודף עבודה המצוי דווקא במצב של חוסר בכוח אדם, ומותחים ביקורת על כך שהעובדים נדרשים לשלם מחירים על כישלונות ההנהלה שאינה נותנת לדבריהם דוגמא אישית. מהנהלת טבע נמסר: "לצערנו, חרף ניסיונותינו הרבים במהלך השבועות האחרונים להגיע להסכמות גם עם ועד העובדים באתר כפר סבא – אין אנו יכולים לדווח, בשלב זה, על התקדמות דומה".

מפעל טבע טק ברמת חובב מעסיק כ-900 עובדים, רובם מאיזור הנגב והדרום, ומייצר למעלה ממאה מוצרים המהווים חומרי גלם לתעשיה הפרמאצבטית.