ארגון העיתונאים אישר הבוקר את סכסוכי העבודה בהארץ-דה מרקר ובגלובס. המשמעות היא כי בתום תקופת צינון של 14 ימים, הקבועה בחוק, יוכלו עובדי שני כלי התקשורת לנקוט צעדים ארגוניים.

סכסוך העבודה בהארץ הוכרז על רקע כוונת הנהלת העיתון לבצע שינויים ארגוניים – באופן חד-צדדי – שיובילו לפיטורים של עשרות עובדים, פגיעה בתנאי ההעסקה של העובדים, בזכויותיהם ובמעמדם. ועד העיתונאים בהארץ-דה מרקר דורש כי ההנהלה תחשוף את תכניותיה ותקיים עליהן משא ומתן והידברות עימו.

סכסוך העבודה בגלובס הוכרז על רקע טענות להתנהלות כוחנית ומאיימת של הנהלת העיתון, וכן על רקע כוונת ההנהלה והמו"ל החדש יובל סיגלר, לבצע שינויים ארגוניים, ביניהם העברת מערכת העיתון מראשל"צ לתל-אביב, כוונה לערוך שינויים מרחיקי לכת במחלקות שונות בעיתון ועוד.

על פי העובדים, לשינויים אלה השלכות משמעותיות על זכויותיהם וביטחונם התעסוקתי של – בין היתר החלטה להפסיק ולשלם לעיתונאים על הנחיית פאנלים, לבטל את דמי הסופרים על הכתיבה במדורים שונים של העיתון ועוד. ועד העיתונאים בגלובס דורש כי לא ייעשו שינויים באופן חד-צדדי ויתנהל משא ומתן. לטענתם, פניותיהם לסיגלר בנושא נענו באורח מזלזל בלבד. סיגלר מונה לאחרונה למו"ל בעקבות רכישת גלובס על ידי אלונה בר-און.

ארגון העיתונאים קם במסגרת ההסתדרות הכללית ב-2012 בעקבות שורת משברים בענף התקשורת ורצונם של העיתונאים לשפר את מעמד העיתונות, העיתונאים ותנאי העסקתם בישראל. מאז התאגדו במסגרת הארגון למעלה מ-3500 עובדים מכ-25 גופי תקשורת.

בקבוצת הארץ-דה מרקר בחרו שלא להגיב לדברים. תגובת גלובס לא נתקבלה, נכון לשעה זו.