השכר הממוצע במשק עלה לגובה של 10,546 ש״ח בחודש יוני, כך עולה מהנתונים שפרסמה אתמול הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מספר משרות השכיר במשק עלה ל-3.6 מיליון. בראש טבלת השכר עומדים ענפי המידע והתקשורת עם שכר ממוצע של 19,752 שקלים בחודש. עובדי ענפי האירוח והאוכל הסתפקו בשכר ממוצע של 4,545 ש״ח בחודש בלבד.

בחודש יוני נרשמה עלייה משמעותית בשכר הממוצע במשק שקפץ מסכום של 9,896 ש״ח בחודש מאי לגובה של 10,546 ש״ח ביוני. עם זאת יש לציין שהשכר הממוצע באפריל עמד על 10,089 ש״ח.  סה"כ ברבעון השני של השנה נרשמה עליה של 3.5% בשכר הממוצע זאת בהמשך לעלייה של 4.4% ברבעון הראשון. בתקופה של צמיחה אפסית ואינפלציה נמוכה מאוד מדובר בעלייה משמעותית בשכר.

הענפים שמשכו את השכר למעלה היו ענפי המידע והתקשורת שרשמו ברבעון השני של השנה שיעור עליה של 7.5% (בחישוב שנתי) זאת בנוסף לעליה של כ3% ברבעון הראשון של השנה. ענפי השירותים המקצועיים מדעיים וטכניים רשמו עליה של 6.3% וענפי האירוח והאוכל רשמו עליה של 5.9%. מנגד בענף הנדל"ן נרשמה ירידה של 1.1% בשכר הממוצע לאחר שברבעון הראשון של השנה נרמה עליה של 6.3% בענף זה. בענף הביטוח והפיננסים נרשמה ירידה של כ 0.9% בשכר הממוצע.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

הענף שעובדיו זוכים לשכר הממוצע הגבוה ביותר הוא ענף המידע והתקשורת. שם עומד השכר הממוצע על 19,752 ש״ח בחודש. יותר מפי ארבעה מהשכר הממוצע בשירותי האירוח והמזון שם השכר הממוצע עומד על 4,545 ש״ח בחדש. גם ענפי אספקת החשמל והמים, שירותי הביוב, ענפי המינהל המקומי והביטוח הלאומי נהנו משכר ממוצע של יותר מ-18,000 ש״ח בחודש.

עובדי החינוך שחזרו השבוע ללימודים נהנים משכר ממוצע של 10,133 ש״ח בחודש הנמוך במקצת מהשכר הממוצע במשק. עובדי הבריאות הרווחה והסעד קיבלו בממוצע שכר של 9,959 ש״ח בחודש.  בשני הענפים הללו מועסקים קרוב לשליש מהעובדים במשק והם שניים מארבעת הענפים שגדלים במספר המשרות בקצב המהיר ביותר.

בעוגת מגזרי התעסוקה, תופסות החברות הלא פיננסיות כ-65% מכלל השכירים. במגזר הממשלתי עובדים כ-18.7% מהשכירים ובמגזר החברות הפיננסיות עובדים 2.8% מהשכירים. שאר השכירים עובדים במלכ"רים או במשקי בית.