בעודי תינוק
טרם הגעתי לפירקי
וכבר התגריתי פיטמה לינוק,
מפאת גילי הרך
ומתוך תאוותי התלוייה בדבר
בכיתי על חלב שנישפך
וניגר.

בהיותי מבוגר
בעטתי בדלי
כי הוא לא היווה אתגר.

בכל מצב
ועל כל צרה,
אין לי צורך לקנות פרה
אסתפק בכוס חלב
כי אני מאוהב,
שלא כמו בעבר
אהבה שאינה תלויה בדבר.