הכתבה הוכנה על ידי "זווית – סוכנות ידיעות למדע וסביבה"