שופטת בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, אריאלה גילצר-כץ, הציגה הצעה למתווה להסכם קיבוצי במסעדת 'קפה נואר' – הכנסת כלל הטיפים לקופת המסעדה והגדלת שכר הבסיס של המלצרים ויתר הסקטורים במסעדה. "אתם יכולים לעשות דבר מאוד גדול, סוף סוף לסדר, כי במשך 20 שנה ואולי יותר אין לזה פתרון וזו בעיה גדולה שגם בית המשפט העליון ניגש אליה". הצדדים הסכימו לבחון את ההצעה עד תחילת אוקטובר, ולעצור עד אז את הצעדים הארגוניים.

השופטת הציעה לקבוע בהסכם קיבוצי שכר יסוד ברוטו בסך 45 שקלים לשעה למלצרים, 33 שקלים לשעה למארחים, 45 שקלים לשעה לעובדי המטבח, 35 שקלים לשעה לברמנים, שכר מינימום לשוטפי הכלים ו-360 ש"ח ליום למנהלי המשמרות, בגינו ישולמו לעובדים זכויות פנסיוניות וסוציאליות.

משמרת המחאה מול קפה נואר, מרץ 2017 (צילום: דבר ראשון).

שיטת השכר הנהוגה למלצרים ולחלק מהסקטורים האחרים כיום במסעדה, מבוססת על חלוקה של כספי הטיפים, במזומן, בין העובדים במשמרת לפי מפתח קבוע המושפע מתפקיד ו-ותק. המלצרים נדרשים להפקיד 30 שקלים לשעה מתוך הטיפ אותו קיבלו בקופת המסעדה, העומד בממוצע על 70-80 ש"ח לשעה. המסעדה משלמת להם חזרה שכר מינימום, שרק הוא מופיע בתלוש השכר שלהם, ורק בגינו הם זכאים לתשלום זכויות סוציאליות והפרשה פנסיונית. משמעות ההצעה של השופטת היא עלייה בהפרשות לזכויות סוציאלית והסדרה, אך גם ירידה בשכר הנטו החודשי של המלצרים.  לשאר המחלקות, כגון המטבח, מדובר בעליית שכר משמעותית.

ב'הסתדרות הנוער העובד' המייצגת את עובדי נואר, הבהירו כי כארגון עובדים היו שמחים להסדיר את אופן תשלום השכר בענף המסעדנות, כך ששכר העובדים כולו יוכר לצורך תשלום זכויות סוציאליות, בניגוד לשוק הפרוץ הקיים כיום, וכי הארגון אף תומך בחקיקה בנושא. נציג הארגון, אורי מתוקי, הבהיר בדיון כי יבחנו את ההצעה ואת השלכותיה על כלל העובדים במחלקות השונות.

את הצעת הפשרה הציגה השופטת במטרה להימנע מדיון בגופו של התיק, שעניינו עתירת 'הסתדרות הנוער העובד והלומד' כנגד הנהלת נואר, בטענה לשורה של פגיעות בזכות ההתאגדות והשביתה, ביניהן זימון עובדים מרכזיים בהתאגדות לשימועים לפני פיטורין, צמצום המשמרות ופגיעה בתנאי עבודתם של מובילים בהתארגנות, החלפת עובדים שובתים בעובדים מעסקים אחרים של בעלי המסעדה ואף שליחת איום בתביעת דיבה בסך 200 אלף שקלים כנגד עובד הפעיל בהתארגנות.

הצעת הפשרה של השופטת כללה גם הסכמה של 'הסתדרות הנוער העובד' לעצור את הצעדים הארגוניים מחד – והסכמה של הנהלת המסעדה להשיב את העובדים ששבתו למשמרותיהם, כבר במהלך החג וסוף השבוע. הנהלת המסעדה ביקשה מן השופטת להורות גם לעובדי המסעדה ולארגון העובדים שלא להתראיין במהלך תקופה זו בתקשורת ושלא להפגין סביב למסעדה – אולם השופטת הבהירה כי לעובדים ולארגון עומד חופש הביטוי. מתוקי התחייב בעל פה בדיון, כי במידה ואכן יושבו כלל העובדים שנפגע סידור עבודתם למשמרותיהם, בהתאם למה שהיה טרם השביתה כפי שהתחייבה ההנהלה – לא יתקיימו הפגנות מול המסעדה.

עובדי קפה נואר התאגדו ב'הסתדרות הנוער העובד והלומד' לפני כחצי שנה, במטרה לשפר תנאיהם באמצעות הסכם קיבוצי – אשר במידה ויחתם יהיה ההסכם הקיבוצי הראשון בענף המסעדנות. מזה כשבועיים נוקטים העובדים צעדים ארגוניים, השבתות בחלק מהמשמרות ופעולות מחאה סביב למסעדה – זאת על רקע טענותיהם לפגיעה בזכות ההתארגנות ובמוביליה, והמבוי הסתום אליו נקלע המו"מ הקיבוצי.