פורום משפחות השוטרים, הפועל בנחישות למען זכות ההתאגדות לשוטרים ולסוהרים, צופה בלב דואב בשוטרים שהופכים בימים אלו ל'שוטר הרע' תרתי משמע. כאנשי חוק שזכות המחאה נלקחה מהם, הם נאלצים למנוע בפקודה מהנכים לממש את זכותם למחות על גובה קצבת הנכות.

מחאת הנכים היא מן המוצדקות והפגיעה היא כפולה. מצד אחד תדמית השוטר שנפגעת ומן הצד השני, הנכים, שזהו הכלי היחיד שנותר ברשותם, מוצאים את עצמם עם קנסות וחוסר אפשרות להמשיך ולמחות.

מדובר בשתי אוכלוסיות שזכויותיהן נפגעות על ידי ממשלת ישראל בכלל ומשרד האוצר בפרט: האוצר פוגע בנכים בקצבאות נמוכות וחוסר אפשרות לחיות בכבוד.
האוצר פוגע בשוטרים בכך שגוזל מהם חלקי שכר שבית המשפט קבע שיש להשיב להם בשל השוואת השכר (ש/33) לאנשי הקבע.

אנו בטוחות שאף חבר כנסת או פקיד אוצר לא היו מסכימים לוותר אפילו על אחוז משכרם, אבל כשמדובר בשכר השוטרים שאינם יכולים למחות, הכל מותר.
האוצר מוסיף חטא על פשע ובעצם משסה את השוטרים בנכים. במקום לפתור את בעיית הקצבאות מפנה האוצר את כל האש לעבר השוטרים שבסך הכל מבצעים את עבודתם.

אנו רואות בכאב את הפניית האש לעבר הבעלים/הנשים שלנו. סבלם הברור של הנכים ומחאתם הצודקת צריכה להגיע לפתרון במסדרונות המתאימים ולא בכבישים.

אנו קוראות לבטל את הקנסות שהוטלו על הנכים ולבצע חשיבה מחודשת בנוגע לחסימת הכבישים.

קריאה זאת הופנתה גם לשר לבטחון הפנים, גלעד ארדן.
לא היינו רוצות שימנעו מאיתנו הפגנות למען השוטרים. זה הכלי היחיד שנשאר לנו. הצטרפו אלינו למאבק הצודק בקבוצת הפייסבוק "זכות התאגדות (ועד) לשוטרים ולסוהרים".

**

הכותבת כתבה את הדברים בשם פורום משפחות השוטרים, הנאבקות בימים אלו על השוואת שכרם של השוטרים והסוהרים לשכרם של אנשי הקבע.