חודשה אספקת הגז ממאגר תמר והפעילות על האסדה מתנהלת כסדרה, כך הודיעו הבוקר השותפות במאגר. כעת מזרים המאגר כמחצית מהכמות המקסימלית אותה הוא מפיק בעת שגרה. בהודעתה כתבה נובל אנרג'י כי ביממה הקרובה יוגדל באופן הדרגתי היקף הגז המוזרם מן האסדה אל החוף עד שישוב לרמתו המקסימלית אך בהודעת עבר נטען כי המאגר ימשיך לתפקד רק ב-50% תפוקה עד סוף עבודות התחזוקה שצפויות להסתיים בסוף אוקטובר. כל עוד התפוקה תמשיך להיות מתחת ל-85% ושר האנרגיה לא יודיע אחרת – ימשך מצב החירום במשק האנרגיה.

עקב תקלה במאגר תמר שהתגלתה ביום חמישי האחרון, הושבתה כל אספקת הגז הטבעי לישראל, למעט הגיבוי המוגבל שמספקת האניה המגזזת מול חופי חדרה. חברת החשמל נערכה לאספקה מלאה של החשמל ללא שיבושים באמצעות דלקים חלופיים – פחם, סלור ומזוט, כאשר האחרונים יקרים ומזהמים בהרבה. צפי התיקון לתקלה היה בהתחלה ל-24 שעות אך דיי מהר הבינו כי יקח לפחות שבוע לבצא את התיקונים הנדרשים.

פעילות הריתוך על האסדה במאגר הגז תמר לתיקון הסדק (קרדיט: נובל אנרג׳י)

לפי הודעת נובל, חידוש הפעילות על האסדה והפקת הגז הטבעי מן המאגר התאפשר לאחר שהושלמו עבודות התיקון שנעשו על גבי האסדה מאז נתגלה לפני שישה ימים סדק באחד מצינורות מערכת האוורור. עם גילוי הסדק, חברו יחד מפעילת האסדה, נובל אנרג'י וכל שותפויות תמר לפעילות מהירה, יעילה ומתואמת לשם תיקון בטיחותי, אמין ומהיר של התקלה. במסגרת זו, הוטסו חלקי חילוף ייעודים מטקסס שבארה״ב. עוד בחרו בחברה להדגיש כי עבודות השדרוג והתחזוקה נמשכות במקביל.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

התלות בצינור בודד היא תולדה של תכנית חירום מתגלגלת. מאז פיצוץ צינור הגז ממצרים בשנת 2011 נאלץ המשק להתמודד עם מחסור בחומרי אנרגיה. כתכנית חירום, יזמה חברת החשמל הקמת מסוף קליטה לגז מול חופי חדרה, אשר בו עוגנת האניה המגזזת. ב-2013 הפכה האניה ממקור יחיד לגז טבעי, לצינור גיבוי למאגר תמר שהתחיל להזרים גז. בעלי המאגר היו מחוייבים להניח צינור שני מן המאגר, באופן שהיה מגביר את הביטחון האנרגטי של ישראל.

המדינה ויתרה לבעלי המאגר על הנחת הצינור, בתחילה תמורת התקנת מדחסים ששיפרו את היקף האספקה של הצינור הקיים, ולבסוף במתווה הגז ב-2015, אשר דחה את הנחת הצינור השני עם פיתוח מאגר "לוויתן" אשר צפוי להזרים גז רק ב-2019 לכל המוקדם. מנובל אנרג'י נמסר בהודעה על חזרת המאגר לפעילות היום (רביעי) כי "השבוע החולף המחיש שוב את הצורך לעודד ריבוי מקורות אנרגיה ואת החשיבות בפיתוח מאגרים נוספים של גז טבעי אשר יספקו רשת ביטחון ויתירות אנרגטית למשק הישראלי."

מנכ"ל משרד האנרגיה, שאול מרידור, אמר בעבר ל'דבר ראשון' כי לשם השגת "יתירות", שהיא מרכיב קריטי בביטחון האנרגטי, דרושים לפחות 3 מקורות אספקה. שר האנרגיה יובל שטייניץ מסר אתמול כי "תקלה בתמר ממחישה פעם נוספת את החשיבות העצומה של פיתוח המאגרים הנוספים, לוויתן וכריש תנין". הביקורת נגד התלות בצינור בודד ממאגר בודד הייתה ידועה למקבלי ההחלטות עוד ב-2015. כעת, ההכרזה הראשונה על מצב חירום התרחשה ללא מצב חירום ממשי, אלא כתוצאה מעבודות תחזוקה מתכוננות מראש, אשר במהלכן, התרחשה התקלה הנוכחית אשר יצרה מצב חירום ממשי.