פרקליטות המדינה הגישה אתמול (רביעי) תביעה להפסקת פעילותן של החברות יצחקי מחסנים ויצחקי השקעות, בשני מתחמים בהם פעלו החברות בבני ברק, זאת בנוסף לתביעה בסך 175 מיליון שקלים. שני המתחמים המדוברים הם דן דיזיין סנטר ומתחם שופרסל דיל, שניהם ברחוב הלח"י בבני ברק.

לפי כתב האישום, חתמה חברת יצחקי על חוזים עם המדינה, במסגרתם היא קיבלה את הזכות להחזיק במתחמים, המצויים על אדמות מדינה, ללא תמורה כספית. בתוספות מאוחרות לחוזים, טוענת הפרלקיטות, החברה קיבלה גם זכות שימוש בשטח למטרת מבנים, מחסנים וחנויות, תחת מגבלות מסוימות.

בכתב התביעה, טענה המדינה כי חברת יצחקי מפרה את התחייבויותיה ביותר מדרך אחת, מחזיקה במבנים שלא כדין, וכי היא נהנתה במשך שנים מרווחים עצומים שלא הועברו למדינה כנדרש.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

לפי טענות המדינה, חברת יצחקי בנתה, ללא אישור, למעלה מ-40,000 מ"ר, המהווים את מרבית שטח המתחם, ואף לא שילמה למדינה דמי חכירה ותמורה נוספת בגין שטח זה. בנוסף, נטען כי החברה לא שילמה למדינה, מזה כעשרים שנה, את התמורה הנוספת אותה התחייבה לשלם בגין הכנסותיה מהמתחמים, סכומים אותם המדינה תובעת כעת.

טענה נוספת היא בדבר אי פינוי המתחמים. ההסכם בין המדינה לחברת יצחקי קבע כי החברה תפנה את מתחם דן דיזיין עד פברואר 2009, ואת מתחם שופרסל עד דצמבר 2006, כאשר עד למועד הפינוי חייבת חברת יצחקי בתשלום מלוא חיוביה החוזיים והפיצויים. בנוסף, המדינה טוענת כי חברת יצחקי מחסנים התחייבה שלא להעביר את זכויותיה לצד שלישי, אך בפועל העבירה את זכויותיה לחברת יצחקי השקעות, שנתבעת כעת גם היא.

המדינה מעריכה כי הסכומים המגיעים לה מחברת יצחקי הנם לפחות 175 מיליון שקל. טענה נוספת של המדינה היא כי חברת יצחקי לא אפשרה לה לעיין בספרי החשבונות שלה, כך שאין בידיה את מלוא הנתונים הנחוצים לחישוב סכום התביעה המדויק.

שתי החברות הנתבעות הנן חלק מקבוצת יצחקי, המנוהלות על ידי רוני יצחקי.

מדן דיזיין נמסר בתגובה כי "מדובר בתביעת סרק שנועדה לכסות על התנהלות רשלנית וארוכת שנים מטעם המדינה. בשבועות האחרונים אנחנו עמלים על הגשת תביעה נגד המדינה בדרישה לזכות על נזקים רבים שנגרמו לנו כתוצאה מהרשלנות של המדינה. אנחנו שמחים שבית המשפט יידרש לנושא ובטוחים במאת האחוזים שעמדתנו תתקבל בבית המשפט".