ועד עובדי נתיבי ישראל – החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ, ההסתדרות והנהלת החברה חתמו הבוקר (שלישי) על הסכם קיבוצי חדש שיחול על כ-320 עובדי החברה. טקס החתימה התקיים במעמד יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן, יו"ר הסתדרות עובדי המדינה אריאל יעקובי, יו"ר נתיבי ישראל עודד שמיר, מנכ"ל החברה ניסים פרץ, סמנכ"ל משאבים ומנהל בנתיבי ישראל אריה דהן ויו"ר ועד העובדים איריס פוקס. שותפים נוספים להבנות הם מנכ"ל האגף לכלכלה בהסתדרות שי בירן, ומזכיר ארצי בהסתדרות עובדי המדינה דורון קרני.

ההסכם שנחתם הבוקר הושג אחרי משא ומתן ממושך בין הצדדים, בו היו מעורבים גם הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר ערן יעקב ורשות החברות הממשלתיות, ויהיה בתוקף עד סוף שנת 2020. בין היתר, מסדיר ההסכם נושאים כמו מענקים ותוספות שכר, הגדלת תקציב הרווחה בחברה, פתיחת אופק קידום נוסף לעובדים שהגיעו לדרגות שיא ואימוץ עלות תוספות השכר בהסכם המסגרת שנחתם במגזר הציבורי בשנת 2016, כמו גם הצמדה אוטומטית להסכמי מסגרת נוספים שייחתמו במגזר הציבורי בתקופת ההסכם.

"בתור החברה הממשלתית שאחראית, בין היתר, על תכנון ותחזוקה של רשת הכבישים הבינעירונית ומסילות הרכבת, עובדי החברה ממלאים תפקיד חשוב בפיתוח תשתיות התחבורה של מדינת ישראל וראויים לתגמול הולם" אמר ניסנקורן במעמד החתימה, "ההסכם החדש מחזק את מעמד העובדים בנתיבי ישראל תוך שיפור משמעותי בשכרם ובתנאי העסקתם. הסכם זה מצטרף לשורה של הסכמים בגופים נוספים שאימצו את הסכם המסגרת במגזר הציבורי, ובכך מביא לצמצום הפערים ולהגברת השוויון בחברה. אני רוצה לברך את כלל עובדי החברה ואת הוועד בראשות איריס פוקס, על כך שהפגינו בגרות ונחישות לאורך התהליך. ברכת יישר כוח שלוחה גם ליו"ר הסתדרות עובדי המדינה, אריאל יעקובי, הממונה על השכר במשרד האוצר והנהלת החברה בראשות היו"ר עודד שמיר והמנכ"ל ניסים פרץ על כך שהצליחו לגשר על הפערים למען העובדים ולטובת עתיד החברה".

יו"ר ועד העובדים בחברה, איריס פוקס, אמרה כי: "אחרי המשבר הגדול שחוותה החברה בשנת 2015, גיבוש ההסכם הנוכחי היה בבחינת תהליך חיוני לבניית האמון בין הצדדים. פעלנו לשיפור תנאי העובדים, מתוך תחושה גדולה של אחריות והבנה משותפת, הן של הוועד והן של ההנהלה, כי ההון האנושי בנתיבי ישראל הוא המשאב החשוב ביותר של החברה".  פוקס הודתה לצוות המשא ומתן מטעם ההנהלה, ובראשם מנכ"ל החברה ניסים פרץ, "על כך שהפגינו כבוד אנושי לעובדים ופעלו בשיתוף פעולה למען הסכם שמיטיב עם העובדים". עוד הודתה פוקס "ליו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן על מעורבותו האישית ולשי בירן, מנכ"ל אגף כלכלה בהסתדרות, שיחד עם צוותו, העמיד לרשותנו את כל הידע והכלים על מנת להשיג את ההסכם הטוב ביותר לעובדים".

יו"ר הסתדרות עובדי המדינה אריאל יעקוב בירך את עובדי החברה על חתימת ההסכם, אותו הגדיר כ"מצוין", ועל "הצטרפותם לציבור הרחב הנהנה מתנאי הסכם המסגרת במגזר הציבורי".

מנכ״ל החברה, ניסים פרץ, הוסיף כי "זהו יום מכונן לחברת נתיבי ישראל. אני שמח ונרגש שהצלחנו לאחר משא ומתן עם ועד העובדים, הממונה על השכר וההסתדרות החדשה לגבש הסכם קיבוצי פורץ דרך לעובדי החברה. הסכם הוגן לעובדי החברה המגלם בתוכו גם אחריות ציבורית. אני מבקש לציין את הוועד בראשות איריס פוקס ואת עובדי החברה על הסבלנות ואורך הרוח שלא פגע לרגע בפריון העבודה ועל כך הברכה".

תוספות שכר, מענקי הצטיינות ותקציב רווחה מוגדל

כאמור, ההסכם הקיבוצי קובע כי נתיבי ישראל מצטרפת להסכם המסגרת במגזר הציבורי כפי שנחתם ביולי 2016 בין יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן לבין שר האוצר משה כחלון. בהתאם לסעיף זה, הסכם המסגרת, בעלות של 7.75%, ייושם על כלל עובדי החברה, כאשר מחצית מתוספת השכר תחולק לעובדים כתוספת אחוזית ויתרת התוספת תינתן כתוספת שקלית ובאופן דיפרנציאלי, על מנת לחזק את העובדים ברמות השכר הנמוכות.

תוספות השכר מכוח הסכם המסגרת, יינתנו לעובדים בנוסף להפרשי שכר והפקדות רטרואקטיביות בגין כל התקופה ממועד כניסת הסכם המסגרת לתוקף. בנוסף, העובדים יהיו זכאים גם לחלקו השני של המענק החד-פעמי המעוגן בהסכם השכר במגזר הציבורי, בסכום של אלף שקלים. המענק ישולם לכל עובד המועסק בהיקף של משרה מלאה.

לראשונה, הסכם השכר בחברה כולל מענקי מצוינות שנתיים, שיחולקו לעובדים במנגנון דומה לזה שחל על מנהלי החברה. החל משנת 2017 ואילך, החברה תקצה עד 1.7 מיליון שקלים, מדי שנה, לטובת מענקי המצוינות. בשנה הראשונה, יחולק מחצית מהתקציב כמענק אחיד לכל העובדים בסכום של כ-2,650 שקלים. המחצית השנייה של מענק המצוינות תשולם לעובדים, לכל המאוחר, במשכורת אפריל 2018.

בשורה נוספת שנושא ההסכם החדש, היא הגדלת תקציב קידומי השכר בחברה. החל מ-2017, יוקצה תקציב בסך 1.55% מעלות השכר בחברה, לצורך תוספות קידום לעובדי החברה, על בסיס הישגיהם האישיים. לצד זאת, ההסכם גם פותח אופק קידום בשכר לעובדים שהגיעו לדרגות השיא, בסכום של עד אלף שקלים מעבר לרמה של דרגת השיא בה הוא משובץ.

הישג חשוב נוסף הכלול בהסכם החדש, הוא הגדלת תקציב הרווחה. החל משנת 2017, יעמוד תקציב הרווחה על סך של שני מיליון שקלים בשנה. עוד נקבע כי העובדים בנתיבי ישראל יהיו זכאים מעתה לשני ימי הצהרה בשנה, בדומה לנהוג בקרב עובדי המדינה.

המשא ומתן לחתימת ההסכם הקיבוצי לווה על ידי עו"ד קרן קלפר מהלשכה המשפטית של האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות, עו"ד אהוד שילוני ועו"ד אדר מוסל מטעם ועד העובדים, ועל ידי הכלכלניות מאיה וסרמן ומאיה מילר מאגף הכלכלה בהסתדרות.