וועדת המחירים המשותפת למשרד האוצר והאנרגיה ממליצה להוריד את מחירו של ליטר בנזין ב-8 אגורות ולקבוע את עמלת התדלוק בשירות עצמי על 16 אגורות (לעומת 20 היום), כך לפי שימוע שהפיצה אתמול (שני) לחברות הדלק. הוועדה ממליצה להוריד את מרווח השיווק, הרווח של חברות הדלק בתוך המחיר. לאחר שחברות הדלק יתייחסו להמלצה, היא תעלה לאישורם של השרים.

סל הוצאות השיווק מהווה אחוז קטן ממחיר הדלק בישראל. נכון לאוקטובר 2017, מתוך מחיר כולל של 6.06 שקלים לליטר בנזין מהווה סל הוצאות השיווק 60 אגורות בלבד. החלק המרכזי בעלות הדלק הוא במסים העקיפים, המע"מ והבלו המהווים 3.90 שקלים מתוך המחיר.

מרכיבי מחיר הדלק. נתונים: משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים לחודש אוקטובר (גרפיקה: אידאה)

סל הוצאות השיווק (מרווח השיווק) מורכב מכלל עלויות האספקה בהן נושאות חברות הדלק מבית הזיקוק ועד לרכב המתודלק. וכוללות עלויות כמו שכר, פחת, דמי שכירות,  אחזקת התחנות הובלות הנהלה וכלליות ועוד.

השימוע הופץ היום לאחר תהליך ארוך של בדיקות כלכליות. בשנה האחרונה ערך מינהל הדלק במשרד האנרגיה בחינה של מאפייני השוק ממנה עלה כי רמת התחרותיות במשק עדיין נמוכה מהמצופה והוחלט להתקדם לבדיקת מרכיבי העלות של מרווח השיווק.

בין השאר עלה מהבדיקה כי היקף המכירות  השנתי של בנזין  עלה בשיעור של   15% ביחס לבדיקה הקודמת (2011). כמו כן תהליכי התייעלות  שבוצעו בחברות הדלק שהובילו להפחתת עלויות במרכיבי  השכירות, השכר ועוד בהשוואה להוצאות שנמדדו בבדיקה הקודמת. לפיכך הוחלט במסגרת טיוטת הדוח להציג מרווח אשר הינו נמוך ב 8 אגורות מהמרווח הקיים .

במסגרת השימוע מקבלת כל חברה את פירוט החישובים הרלוונטיים אליה ולאחר קבלת ההתייחסויות תתכנס ועדת המחירים המשותפת, תגבש המלצותיה ותעבירם להחלטת השרים.