ארגון ה-OECD פרסם היום (רביעי) דו"ח בנושא שוויון מגדרי בעולם העבודה והחינוך. הדו"ח מסכם את הישגיהם של מדינות הארגון בצמצום הפערים בין גברים לנשים בשנים האחרונות, ומצביע על קיפאון בהתקדמות לעבר שוויון בעולם העבודה. "הדו"ח הזה מהווה קריאה לפעולה" כך נכתב. "בחמש השנים האחרונות, מדינות הארגון התקדמו מעט מאוד לעבר השגת שוויון מגדרי. הפערים בין המגדרים ממשיכים להופיע בכל חלקי החיים החברתיים והכלכליים, ובכל המדינות". הדו"ח ממליץ להגביר את ההוצאה הציבורית על פרוייקטים לקידום השתלבותן השוויונית של נשים בשוק העבודה, יחד עם פיקוח ואכיפה של חוקים לעיגון זכויותיהן של נשים.

הדו"ח סוקר את השוויון המגדרי בעולם העבודה ובמערכת החינוך, ומציע מדיניות לצמצומו. הדו"ח מציג תמונה חד משמעית של הפער בין גברים לנשים בהשתכרות מעבודה – אישה העובדת בעבודה במשרה מלאה מרוויחה בממוצע כ-15% פחות מגבר באותה המשרה בכלל ה-OECD, שיעור שלא השתנה בעשור האחרון.

הפערים בין נשים לגברים אינם מתבטאים רק בשכר, אלא גם בעצם ההשתתפות בשוק העבודה – פער של 11%. חוקרי ה-OECD מסבירים זאת בכך שנשים נוטות להיות בעלות משרות חלקיות, או בעלות שכר נמוך במקביל לעבודות שאינן מתוגמלות בשכר, כגון גידול ילדים, בישול וניקיון. "כשנשים מצטרפות לשוק העבודה, סביר יותר שהן יעבדו בעבודות חלקיות, פחות סביר שהן יקודמו לתפקידים ניהוליים והן מרוויחות פחות מגברים", כתבו.

הדו"ח ממליץ לקדם חקיקה שתעגן את זכותן של נשים לשכר שווה לגברים. חלק מרכזי מהמלצות הדו"ח נוגעות לחובה על חברות לספק ניתוח של חלוקת ההכנסות של כלל העובדים והעובדות על בסיס חלוקה מגדרית. עם זאת, מדיניות זו הופכת אפקטיבית פחות כאשר חלק ניכר מהנשים המספקות עבודות ושירותים לחברה הן עובדות קבלן, ולכן אינן מועסקות על ידיה.

מהדו"ח עולה כי לגידול ילדים ישנו השפעה שלילית על הכנסותיהן של נשים, יותר מאשר על הכנסותיהם של הגברים. נשים עשויות לשלם כיום מחיר כבד על הבחירה להיכנס להריון, הכולל לעיתים את הכורח לקחת חופשה ללא תשלום, ירידה בשכר בעקבות ההריון, וירידה בסיכוי לקבלת קידום בעתיד. "בכלל המדינות פער המשכורות בין נשים לגברים עולה עם הגיל, דבר המשקף את התפקיד המשמעותי שיש להורות ביצירת שוויון מגדרי. אימהות, במידה רבה בהרבה מאבות, סובלות מההשפעות השליליות על השתתפות בכוח העבודה, גובה השכר וקידום הקריירה", כך בדו"ח. מגמה זו ממשיכה גם לארוך התבגרותם של הילדים, ונשים רבות ממשיכות לעבוד במשרה חלקית לאורך שנים רבות לאחר הלידה.

כותבי הדו"ח ממליצים ליישם מדיניות של חינוך חינם, ויצירת מסגרות חינוכיות ציבוריות ואיכותיות לילדים כבר מגיל צעיר מאוד. דבר זה יאפשר לנשים רבות לחזור להשתתף בשוק העבודה מהר ככל הניתן, ויצמצם את הפגיעה בהן הנובעת מיחס המעסיקים לצורך לטפל בילדים. הדו"ח מציין את המדיניות בקוריאה הדרומית, בה שולש בשנים האחרונות התקציב למימון מסגרות אלו, וכיום ניתן לשלוח אליהן ילדים מתחת לגיל 3.

גם בתחום הביטחון התעסוקתי של נשים במדינות ה-OECD, קבעו החוקרים כי הנשים פגיעות בהרבה מהגברים. לפי הדו"ח, נשים סובלות יותר מאי וודאות כלכלית ומחוסר ביטחון תעסוקתי, שני מאפיינים הולכים ומתגברים בשוק העבודה המערבי בשנים האחרונות. "נשים עובדות מועסקות לעיתים קרובות בעבודות פחות איכותיות, דבר המתבטא בשכר נמוך יותר, ביטחון תעסוקתי נמוך יותר ונטייה גבוהה יותר להיות מועסקות בשכר נמוך באופן קיצוני". נתוני הדו"ח מגלים כי שיעור הנשים המועסקות בעבודות בשכר נמוך ובחוזים ארעיים (כגון עבודות קבלן) מתוך כלל הנשים המשתתפות בשוק העבודה, גבוה יותר משיעור הגברים המועסקים בעבודות זמניות או בעלות שכר נמוך.

גם האלימות ממנה סובלות נשים באופן קבוע בחברות ה-OECD קיבלה התייחסות בדו"ח. "הטרדה ואלימות נגד נשים ממשיכות להיות הביטוי הגרוע ביותר לפערים בין המגדרים, ואלימות זו ממשיכה להיות נפוצה בחלקים נרחבים מהעולם". הדו"ח מעריך כי כ-35% מהנשים במדינות החברות חוו אלימות מינית קשה, וממליץ לקדם חקיקה שתגזור עונשים חמורים יותר על גברים מטרידים ואלימים.

הדו"ח גם התייחס לתת ייצוג הפוליטי של נשים, כביטוי נוסף לחוסר השוויון בינן לבין גברים. "פערים מגדריים נמצאים גם בחיים הציבוריים: קיים ייצוג פחות של נשים בחיים הפוליטיים, והן מחזיקות בממוצע בפחות משליש מהמושבים בפרלמנטים של מדינות ה-OECD", נכתב.