קטלוניה, שבה חיים 7.5 מיליון תושבים, נהנית מאוטונומיה משמעותית בענייני מדיניות, חינוך ובריאות. היא אחראית לחמישית מכלכלת ספרד. מתנגדי התפלגות קטלוניה טוענים כי המהלך עלול להיות הרסני לכלכלת ספרד. 1,200 חברות שמושבן בקטלוניה נרשמו גם במקומות אחרים בספרד בשל חוסר הוודאות. שיעור הצמיחה ל-2018 עודכן מטה מ-2.6% ל-2.3% בגלל ההתפתחויות האחרונות. ב-1 באוקטובר ניצחו במשאל העם מצדדי העצמאות לקטלוניה עם 90 אחוזי תמיכה. שיעור ההצבעה היה נמוך יחסית (רק 43%), בין היתר משום שהממשל המרכזי החרים קלפיות ומנע הצבעה בכמה אתרים.