כמעט אחד מכל עשרה ילדים בגילאי 5 עד 17 ברחבי העולם עובד באופן המנוגד לחוק במדינתו – כך קובע ארגון העבודה הבינלאומי בהערכה שפרסם לשנים 2012-2016. לפי הערכות הארגון, ההיקף הכללי של עבודה בלתי-חוקית של ילדים נמצא אמנם בירידה, אך בשנים האחרונות חלה האטה בקצב צמצום התופעה. מדובר בדו"ח הנלווה להערכה השנתית שמפרסם הארגון בנושא היקף תופעת העבדות בעולם והמאבק בה. "האומדנים הגלובליים החדשים הללו יכולים לעזור לעצב ולפתח התערבויות כדי למנוע הן עבודת כפייה, והן עבודת ילדים" אמר גיא ריידר, מנכ"ל ארגון העבודה הבינלאומי.

לפי הערכות הארגון, המספר הכולל של הילדים העובדים בעולם, כולל אלו המועסקים באופן חוקי, הוא 218 מיליון. מתוכם, מעריך הארגון את מספרם של הילדים העובדים באופן בלתי-חוקי ב-152 מיליון. רובם המכריע -70.9% – מועסקים בענף החקלאות,17.1% בענף השירותים ו-11.9% בתעשייה. בחלוקה גיאוגרפית, קרוב למחצית הילדים העובדים הם מאפריקה (72.1 מיליון), ולאחריה אזור אסיה והפסיפיק (62 מיליון). ביבשת אמריקה עובדים 10.7 מיליון ילדים, באירופה ומרכז אסיה 5.5 מיליון ובמדינות ערב 1.2 מיליון. מרבית הילדים הם בנים (88 מיליון, לעומת 64 מיליון ילדות).

48% מהילדים העובדים באופן לא חוקי הם בגילאי 5 עד 11, 28% הם בגילאי 12-14 ו-25% הם בגילאי 15-17. עוד עולה מהדו"ח כי כשליש מהילדים העובדים בגילאי 5 עד 14 נמצאים מחוץ למערכת החינוך, ו-38% מהם עובדים בעבודה המסכנת ישירות את בריאותם, בטחונם והתפתחותם. בנוסף, כמעט שני שלישים מבני ה-15-17 עובדים יותר מ-43 שעות בשבוע.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

מטרות האו"ם לפיתוח בר קיימא, שתאריך היעד למימושן הוא שנת 2025, כוללות חידוש המחויבות הגלובלית לשים קץ לעבודת ילדים. יעד 8.7 קורא לקהילה העולמית "לנקוט באופן מיידי ויעיל באמצעים לחיסול עבודות כפייה, לסיים עבדות מודרנית וסחר בבני אדם, ולאסור ולחסל את הצורות הגרועות ביותר של עבודת ילדים (הכוונה להעסקה המנוגדת לחוק) כולל גיוס ושימוש בילדים חיילים, ולסיים עד 2025 את עבודת הילדים בכל צורותיה."

ילד עובד בסדנה, מאלי (צילום: Reuters)

הדו"ח מראה כי מאז שנת 2000, אז החל ארגון העבודה העולמי לעקוב אחרי עבודת ילדים, נרשמה ירידה דרמטית בהיקף התופעה: מספר הילדים העובדים באופן לא חוקי הצטמצם ב-94 מיליון, ומספר הילדים העובדים בעבודה מסוכנת הצטמצם במחצית. אך דווקא בארבע השנים האחרונות הואט קצב הירידה במידה ניכרת, ובעוד שבין השנים 2008-2012 נרשמה ירידה 47 מיליון במספר הילדים בעבודה לא-חוקית ושיעור הילדים העובדים ירד ב-3 נקודות האחוז, בשנים 2012-2016 עמדה הירידה על 16 מיליון ילדים בלבד ושיעורם הצטמצם בנקודת אחוז אחת. מגמת הירידה זהה לילדים העובדים בעבודות מסוכנות.

הדו"ח מצביע על מתאם חזק בין עבודת ילדים למצבי קונפליקט ואסון. לפי הדו"ח, השכיחות של עבודת ילדים במדינות שנפגעו על ידי סכסוך מזוין גבוהה ב-77% מהממוצע העולמי, ושכיחות העבודה המסוכנת במדינות אלו גבוהה ב-50% מהממוצע. בארגון העבודה מציינים כי מצב זה מדגיש את החשיבות של קביעת עדיפות למניעת עבודת ילדים כחלק מהתגובות ההומניטריות לאסון ובמהלך השיקום וההתאוששות, ומטיל אחריות זו על הממשלות, ארגוני העובדים והמעסיקים והארגונים ההומניטריים המהווים "שחקנים קריטיים" בתחום זה.

רוב העבודה הלא-חוקית של ילדים מתרחשת בתוך היחידה המשפחתית – מעל שני שליש מהילדים עובדים בחוות או בעסקים משפחתיים, ללא יחסי עבודה עם מעסיק. רק 27% מהם עובדים בשכר רק ל-4% מהם יש חשבון בנק עצמאי. נתונים אלו מחדדים כי עבודת הילדים הכרחית לקיום המשפחתי, שנסמך עליה.

מסקנה מרכזית נוספת של הדו"ח היא שככל שהמדינה ענייה יותר – הסיכוי לעבודת ילדים לא חוקית גבוה יותר. במדינות בעלות שיעור נמוך של הכנסה לאומית גולמית (GNI) לנפש, עומד שיעור הילדים העובדים על 19%, בעוד במדינות בהכנסה נמוכה-בינונית הוא עומד על 9%, ובמדינות עם הכנסה בינונית על 7%.