חוות דעת ששלח אתמול (שני) היועץ המשפטי לכנסת, איל ינון, בתשובה לפניית יו"ר סיעת המחנה הציוני, ח"כ יואל חסון, קבעה כי איסור על חקירת ראש ממשלה מכהן יצריך שינוי חוק יסוד, ולא תוכל לעבור כהצעת חוק רגילה. בנוסף, קבעה חוות הדעת כי גם הגבלת מספר כהונות רצופות של ראש ממשלה יצריך שינוי בחוק יסוד – הממשלה.

חוות הדעת עשויה ליצור בעיה ליו"ר הקואליציה, ח"כ דוד ביטן, זאת משום שכולנו והבית היהודי המתנגדות להצעת החוק, יכולות על פי ההסכם הקואליציוני להטיל וטו על כל חוק יסוד. ביטן קיווה שאם ההצעה, שזכתה לכינוי "החוק הצרפתי", תוגש כחוק רגיל, תוטל משמעת קואליציונית והשותפות לא יוכלו להתנגד.

ביטן ונתניהו בישיבת סיעת הליכוד , נובמבר 2016(צילום: יונתן זינדל פלאש 90ׂׂׂׂ)

ינון הסביר התשתית החוקית לחקירת ראש ממשלה מכהן, מוסדרת בחוק יסוד הממשלה. על פי הוראות חוק היסוד, חקירת כזאת מותרת בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה, ולדברי ינון "חקיקת נורמה המבקשת להטיל מגבלות נוספות על האפשרות לחקור את ראש הממשלה מהווה שינוי של ההסדר החוקתי הקיים, ולפיכך מחייבת את תיקונו של חוק היסוד".

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

לדבריו, ש"מאז פסק הדין בעניין בנק המזרחי משנת 1995, הנחת המוצא במשפט החוקתי הישראלי היא כי קיים מדרג נורמטיבי המעניק לחוקי היסוד מעמד גבוה יותר מזה המוענק לחוקים 'רגילים'. בהתאם לכך, תיקונו של חוק יסוד צריך להיעשות בחוק יסוד, וחוק 'רגיל' אינו יכול לשנות חוק יסוד, גם אם הוא מאוחר לחוק היסוד".

על הסעיף המגביל את מספר הכהונות הרצופות של ראש ממשלה, שהתווסף לחוק הצרפתי בניסיון לגייס לו תמיכה, כתב ינון כי "חוק היסוד אינו מגביל את הנשיא בבחירת חבר הכנסת שעליו תוטל מלאכת הרכבת הממשלה, ולפיכך קביעת הגבלה כלשהי מחייבת את תיקונו של חוק היסוד על מנת שלא תיווצר סתירה בין חוק היסוד לחוק רגיל".

ביום ראשון התייחס ראש הממשלה, במהלך ישיבת שרי הליכוד להצעות החוק בנוגע לחקירות, ובפרט להצעת החוק לאיסור חקירת ראש ממשלה מכהן, שזכתה לכינוי "החוק הצרפתי".  "אני אומר כאן באופן ברור: אני לא מעוניין בשום חוק הנוגע בחקירות המתנהלות עכשיו שקשורות בי או שמתנהלות עכשיו ואינן קשורות בי", אמר נתניהו.