נשיא בית הדין הארצי לעבודה השופט יגאל פליטמן דחה אמש (ראשון) את ערעורה של חברת נגב קרמיקה, אשר ביקשה להטיל את הנטל הכלכלי של המשך ניהול המו"מ על עתיד המפעל על חשבון יתרת החופשה של העובדים או תוך כדי התקדמות בהליך הפיטורין שלהם שהוקפא על ידי בית הדין האזורי.

"ככלל, אין ערכאת הערעור נוהגת להתערב בשיקול דעתו של בית הדין האזורי בכל הנוגע למתן או לאי מתן סעדים זמניים אלא אם שיקול הדעת הופעל שלא כהלכה. לא מצאתי כי המקרה דנן מצדיק חריגה מן הכלל ושמיעת ערעור על החלטתו של בית הדין האזורי" הסביר השופט פליטמן. "דרכו של בית הדין לעבודה בדונו בסכסוכים קיבוציים היא העדפת קיומם של הידברות ומשא ומתן בין הצדדים, ובתלם זה הילך בית הדין האזורי עת קבע כי יש להמשיך לנסות ולקיים משא ומתן בין הצדדים".

לדבריו תוכל החברה להעלות את הטענות בדבר הנזק הכלכלי הנגרם לה כתוצאה מאי-פיטוריהם של העובדים בדיון אשר נקבע בבית הדין האזורי ל-13 בנובמבר, ובית הדין יידרש להם על פי שיקול דעתו. עוד הדגיש פליטמן כי לא מן הנמנע שההתייחסות לטענות תיעשה דווקא במסגרת המו"מ הקיבוצי עם העובדים להצלת המפעל, המתקיים בהוראת בית הדין ובליווי הממונה האזורית ליחסי העבודה עו"ד מירב הלוי.

את ההסתדרות ייצגו בהליך סגן ראש הלשכה המשפטית של האגף לאיגוד מקצועי ההסתדרות, עו"ד אלעד מורג, ועו"ד יערה צישינסקי, אף היא מהלשכה המשפטית.

לפני שבוע קיבל בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע את הצעת ההסתדרות, והורה להנהלת נגב קרמיקה שבירוחם ולוועד העובדים להמשיך במגעים ביניהם. זאת בניגוד לעמדת ההנהלה. הדיון הבא בנושא יתקיים ב-13 בנובמבר, בנוכחות מנכ"ל משרד הכלכלה, שהיה מעורב פעיל במשא ומתן.