החקירה בפרשת בזק הובילה להמלצה להגשת כתב אישום נגד שלמה פילבר, המנכ"ל המושעה של משרד התקשורת. המלצה לכתב אישום הוגשה גם כנגד בכירי בזק – המנכ"לית סטלה הנדלר, הבעלים שאול אלוביץ', מנכ"ל yes רון איילון ובכירים נוספים. הבכירים מואשמים בביצוע עבירות מרמה, דיווח ושיבוש מהלכי משפט, את החשבון הציבור כבר שילם.

יו"ר הרשות לניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, הורה היום (שני) על העברת תיק החקירה בעניינה של חברת בזק לפרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה), לאחר סיום החקירה שביצעה הרשות. התמונה העולה מהחקירה היא שבעל השליטה בחברה עשה כרצונו והעשיר את קופתו על חשבון הציבור, בכך שהוא מקבל הדלפות גם ממשרד התקשורת, ומוועדות מיוחדות בבזק שהוקמו על מנת להיות בלתי תלויות בו, ואף שולח מסרים שהשפיעו הן על החלטות משרד התקשורת והן על החלטות החברה בכדי להעשיר את קופתו הפרטית במיליארדי שקלים, כאשר ללא ה"סידורים המיוחדים" הסכומים שהיה מקבל היו נמוכים הרבה יותר.

יו"ר הרשות לניירות ערך שמואל האוזר. (צילום: דבר ראשון)

החשד המרכזי נוגע לעסקת רכישת yes, בה פעל אלוביץ' כדי לקבל אישור רגולטורי למיזוג בין החברות לאחר הרכישה, ו"בישול" הדוחות של חברת שידורי הלוויין בשנים הסמוכות לעסקה כך שיגדילו את התשלום בגינה ב-170 מליון שקלים. התשלום בפועל התקבל רק בחלקו, אך אין אפשרות סבירה להשבתו ללא הרשעה ותביעה נוספת, שצפויה להימשך זמן רב, אם בכלל תוגש. עוד נחקרת העסקה בין yes לבין "חלל תקשורת", אף היא בבעלות אלוביץ', בה רכשה לכאורה החברה שירותי לוויין במחיר מנופח, בניגוד לטובתה.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

הודעת הרשות לא התייחסה כלל לעסקת yes יורוקום, בה התחייבה לרכוש ממירים באופן בלעדי בחברת יורוקום, גם היא בבעלות אלוביץ'.

לפי הודעת הרשות לניירות ערך, החקירה הגלויה בתיק זה החלה במהלך חודש יוני 2017 לאחר חקירה סמויה של מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר. במהלך החקירה נבדק חשד לביצוע עבירות פליליות ובכלל זה עבירות דיווח, קבלת דבר במרמה, מרמה והפרת אמונים בתאגיד ועבירות שיבוש מהלכי משפט.

במסגרת חקירה סבוכה, מסועפת ומרובת פרשיות זו, הגיעה מחלקת חקירות של רשות ניירות ערך למסקנה כי קיימת תשתית ראייתית, לכאורה, המבססת את מעורבות החשודים המרכזיים בתיק בעבירות המפורטות הבאות:

התרמית בדו"חות yes

"מממצאי החקירה עולה כי דיווחי החברה בדבר עמידה ביעדים אלה הושגו לאחר שורה ארוכה ושיטתית של פעולות מלאכותיות במערך התשלומים, הרכישות וההשקעות של החברה אשר כל תכליתן, על פי החשד, הייתה להעשיר את קופת בעל השליטה", נכתב בהודעת הרשות.

בניין בזק ובניין יס. (צילום: פלאש 90 / אידאה).

ברשות מצביעים על הסכום המותנה של 170 מליון שקלים שחברת בזק הציבורית, הייתה צריכה להעביר לידיו הפרטיות של בעליה אלוביץ', בעסקת בעלי העניין. לפי החשד, ב-yes "בישלו" את הדו"חות הכספיים כדי שבשנים הרלוונטיות לקביעת התשלום החברה תעמוד ביעדים שהותוו בעסקה, ללא שיפורים אמיתיים במצבה העסקי/

ההדלפות לאלוביץ' מבזק

כדי לאשר עסקאות בעלי עניין בין בזק לאלוביץ', הקימה החברה ועדות בלתי תלויות, שידונו בעסקה, במנותק מאלוביץ' עצמו.

לפי החקירה, "במסגרת פרשיה זו נמצאה תשתית ראייתית, לכאורה, לביצוע עבירות פליליות של נושאי משרה בחברת בזק. תשתית ראייתית הנוגעת להדלפות מתמשכות ושיטתיות של דיוני הוועדות הבלתי תלויות של חברת בזק אשר נדרשו לבחינת עסקאות בזק – yes ובזק – חלל. המדובר הוא בעסקאות עם בעל שליטה אשר במסגרתן התחייבה בזק לשלם לבעל השליטה בה סך מצטבר של כ-2 מיליארד ש"ח. עוד עולה מהחקירה כי לעיתים הנחו בעל השליטה ומקורביו את הגורמים המדליפים מתוך דיוני הוועדה לפעול בקרב חברי הועדה על מנת לקדם או לסכל עניינים בהתאם לאינטרסים שלהם בעסקה".

ההדלפות לאלוביץ' מפילבר

החקירה מצאה כי קיימת "תשתית ראייתית לכאורה לביצוע פעילות מרמתית, מתמשכת ומכוונת מצד מנכ"ל משרד התקשורת וכן נושאי משרה ועובדים נוספים בחברת בזק, אשר פעלו בצורה שיטתית לקידום האינטרסים של חברת בזק כאשר פעילות זו מתבצעת לא פעם תוך הסתרתה מהגורמים המקצועיים ובכלל זה המשפטיים במשרד התקשורת ומגורמים רלבנטיים במשרדי ממשלה אחרים".

על ממצאי הרשות, פעילות זו כללה, בין היתר, העברה שיטתית של מסמכים מסווגים, ניירות עמדה פנימיים, תכתובת ומסמכים מדיונים בין-משרדיים, כולל כאלה שלא נדונו עדיין בפורומים המוסמכים. במסגרת זו, על פי החשד, נהגו גורמים בחברת בזק לעבור על המסמכים המודלפים, לתת את הערותיהם עליהם, לנסחם ולפעמים אף לכתוב אותם בכללותם, "והכל בהתאם לצרכיהם האסטרטגיים, הטקטיים והעסקיים".

מנכ"ל משרד התקשורת המושעה שלמה פילבר. (צילום: יונתן זינדל פלאש 90)

ברשות מסבירים כי מדובר בתיק מורכב הכולל חומר ראיות רב. "החקירה המאומצת נוהלה על ידי מחלקת חקירות מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך ובמהלכה בוצעו חיפושים רבים ונגבו עדויות ממאות מעורבים ועדים. החקירה לוותה על ידי מחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה)".

יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, אמר: "אני מודה לחוקרי הרשות על העבודה המקצועית והמאומצת שנעשתה לילות כימים על מנת להשלים את החקירה ולהעביר את התיק לפרקליטות בהקדם האפשרי. מדובר בחקירה מהמורכבות והמסועפות שהתקיימו ברשות, שכללה פעולות חקירה רבות ושימוש בטכנולוגיות מהמתקדמות בעולם. החקירה התקיימה במישור הסמוי ולאחר מכן במישור הגלוי בניהולו של מנהל המחלקה, עו"ד אלי לוי, באופן מוקפד, בלתי מתפשר וללא משוא פנים".