דירקטוריון קק"ל אישר אתמול (שני) את הצעתו של סגן היו"ר ארנן פלמן, לפיה תעביר קק"ל לקופת המדינה מיליארד שקלים בלבד – מחצית הסכום עליו סיכמו יו"ר קק"ל דני עטר ומנכ"ל משרד האוצר, שי באב"ד לפני כשבועיים. בהצעתו, התייחס פלמן לסכום המקורי אותו דרש מנכ"ל האוצר כשהגיע לפני מספר שבועות לישיבת הדירקטוריון של הקרן. לטענתו של פלמן, מיליארד שקלים הוא הסכום שסוכם גם בינו ובין ראש הממשלה נתניהו (פלמן הוא נציג הליכוד בדירקטוריון קק"ל), וסכום הדרישה המקורי של משרד האוצר מקק"ל.

יש לציין כי הסיכום שהושג בין באב"ד לעטר נסגר בעל פה בין השניים במסדרונות הכנסת, בזמן שבוועדת הכספים מתקיים דיון בהצעת החוק שתכפה על קק"ל את העברת רווחיה. עטר, שחשש מהליך החקיקה, נכנע ללחץ שהופעל עליו מצד האוצר. הסיכום בין עטר לבאב"ד  התייחס לשנתיים, 2019 ו-2018, וכלל העברת מיליארד שקלים בכל אחת מהשנים האלו. דירקטוריון קק"ל אישר העברת מיליארד שקלים ב-2018 ומצפה כי העברה זו תהיה האחרונה מבין ההעברות הנדרשות על ידי המדינה, לאחר שבשנים 2017-2016 העבירה הקק"ל, לטענתה, כ-2.2 מיליארד שקלים.

בנוסף ביקשו בקק"ל להתנות את העברת הסכום בכך שהמדינה תעמוד בהתחייבויותיה כלפי הקרן במסגרת ההסכם שנחתם בין האוצר לקק"ל בסוף 2015, ופורסם לראשונה ב"דבר ראשון". בהסכם זה התחייבה המדינה להסיר את החקיקה שתכפה על קק"ל להעביר את רווחיה לקופת המדינה. בנוסף התחייבה המדינה למנות שלושה נציגי קק"ל למועצת מקרקעי ישראל, ולהעביר לקק"ל ארבעה מתחמים שאותם קק"ל תתכנן ותמכור.

לאחר החתימה על ההסכם בין קק"ל למדינה, 18 נובמבר 2015. בתמונה משמאל: עדיאל שמרון מנכ"ל רמ"י, אפי שטנצלר יו"ר קק"ל (בזמנו), משה כחלון שר האוצר, אבי גבאי השר להגנת הסביבה (בזמנו), מאיר שפיגלר מנכ"ל קק"ל. צילום: דוברות האוצר

בהודעה שהוציאה קק"ל נמסר כי "לאחר דיון ארוך ונוקב שהתקיים היום בדירקטוריון קק"ל, החליטו חברי הדירקטוריון להיענות לבקשת ראש הממשלה ושר האוצר ולהעביר מיליארד שקלים בשנת 2018 לתקציב המדינה. חברי הדירקטוריון הגיעו להחלטה מתוך הבנת החשיבות שיש לשמירה על שיתוף פעולה בין קק"ל, שהיא הארגון היהודי והציוני החשוב ביותר, לבין ממשלת ישראל, ומתוך רצון שקק"ל תוכל להמשיך לפעול לטובת המטרות החברתיות והסביבתיות החשובות שבהן היא משקיעה. ההעברה הנ"ל מותנית בקיום כל ההתחייבויות בהן התחייבה ממשלת ישראל כלפי קק"ל בהסכם מיום 18.11.2015, כפי שמסר מנכ"ל משרד האוצר לדירקטוריון לפני כחודש".

ממשרד האוצר נמסר בעקבות החלטת דירקטוריון קק"ל: "משרד האוצר נחוש לחייב את קק"ל להעביר את הכסף בחקיקה."

חשוב לציין, לצורך השלמת התמונה, שכאשר קק"ל והאוצר אומרים "להעביר כספים מהקק"ל לתקציב המדינה" הם למעשה מתכוונים לדברים שונים. קק"ל מתכוונת להעברת חלק מהכנסותיה לקופה מיוחדת אשר תבצע פרויקטים לאומיים עליהם יוחלט יחד עם מנכ"ל משרד ראש הממשלה, בהתאם להסכם שנחתם בנובמבר 2015. הגוף המבצע של הפרוייקטים האלו, לשיטתה של קק"ל, היא קק"ל, וכך הגוף הזה אמור להמשיך לשלוט בתקציב האדיר "המועבר" למדינה. לראיית האוצר, והדברים מבוטאים בהצעת החוק שהניח לפתח וועדת הכספים, על הקק"ל להעביר את הכסף לקופת המדינה והכסף יכנס (או לא יכנס) לתוך תקציב המדינה, ויוחלט עליו כפי שמחליטים על תקציב המדינה. הצורך הדחוף בהוספת כספים לתקציב המדינה הוא יותר ממוזר, במציאות שבה לממשלה עודפי גבייה אדירים שהיא מנועה מלהכניסם לתוך תקציב המדינה בשל כלל ההוצאה. בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה בתחילת אוקטובר נימקו יואב הורביץ, ראש הסגל בלשכת ראש הממשלה, ושי באב"ד, מנכ"ל האוצר, את הצורך בהעברה של 1 מיליארד שקלים ב"צורך ביטחוני חשוב שהתעורר".