הרופאים והאחיות במרכז הרפואי "לגליל" בנהריה ישבתו היום, במחאה על תת-תקצוב הפוגע בתנאי עבודתם בבית החולים. במסגרת השביתה יעבוד בית החולים במתכונת שבת, כל מרפאות החוץ יהיו סגורות, ולא יתקיימו ניתוחים אלקטיביים אלא רק ניתוחים דחופים. עם זאת יודגש, כי פעילות מצילת חיים כגון טיפולי דיאליזה ואונקולוגיה תתקיים כסדרה.

הרקע לסכסוך העבודה, שהוכרז באוגוסט, הוא טענות העובדים על התנהלות שלא בתום לב מצד הנהלת בית החולים, התנהגות המנוגדת ליחסים הקיבוציים רבי השנים שקיימים בין הצדדים וכוללת פגיעה בתנאי עבודתם של הרופאים בביה"ח. לטענת הר"י, ישנו ניסיון לפגיעה בתנאי עבודתם של הרופאים במרכז הרפואי וכוונה לפגיעה עתידית כתוצאה מצעדים חד צדדיים, הנובעים מהליך בקרה של משרד הבריאות לצמצום הגרעון התקציבי של בית החולים.

בנוסף, נטען כי הנהלת המרכז הרפואי נמנעת באופן שיטתי מאיוש תקני רופאים, וכי בכוונתה לקצץ בתקנים הקיימים המוסדרים בהסכם הקיבוצי. צעד זה מוביל לעומס בלתי נסבל על הרופאים הקיימים.

סעיף נוסף בסכסוך העבודה נוגע לזמן התורניות. בהר"י טוענים כי יש הפרה של הוראות ההסכם הקיבוצי, הקובעות כי מתמחים יבצעו עד שש תורנויות בחודש וכי מומחים צעירים (עד גיל 47 או עד חמש שנים מיום קבלת תעודת המומחה לפי המוקדם) יבצעו 2-1 תורנויות מלאות בחודש, או 2-1 חצאי תורנויות בחודש עד גיל 47.

לאורך השנה האחרונה, הנהלת בית החולים בנהריה מתריעה על כך שבית החולים נמצא בסכנת קריסה, זאת בעקבות הטיפול האינטנסיבי שבית החולים העניק לפצועים ממלחמת האזרחים בסוריה. על טיפול זה לא מקבל בית החולים שיפוי. התקיימו כמה וכמה דיונים בכנסת בעקבות המצב, אך לא ניתן מענה אמיתי לבעיה הכלכלית.