ועדת השרים לענייני חקיקה הודיעה כי תתמוך בהצעת חוק של ח"כ מוטי יוגב (הבית היהודי), לפיה יזכו בוגרי צבא ושירות אזרחי מקרב האוכלוסיות המוסלמית, הדרוזית, הנוצרית והבדואית בתהליכי המיון לעבודה בשירות המדינה. הצעת החוק צפויה לעלות להצבעה לקריאה טרומית ביום רביעי הקרוב.

"שירות בצה"ל הוא הצהרת נאמנות למדינת ישראל" אמר יוגב, "מדינת ישראל אינה רק זכויות, היא כוללת גם חובות, בהן בראש ובראשונה שותפות במאבק על שמירת בטחון המדינה ואזרחיה. לכן, בעת שהמדינה מעניקה העדפה מתקנת לבני מיעוטים בשירות המדינה, חלה חובה לתגמל את אלו שבחרו לקשור את גורלם עם מדינת ישראל בקשר דמים, מסכנים עצמם עבור המדינה ותושביה. לכן, אני מברך על קידום החוק בוועדה ומבטיח לפעול ולקדמו על להעברתו באופן סופי במליאת הכנסת".

יו"ר תנועת "אם תרצו" מתן פלג, שתנועתו יזמה את הצעת החוק, הוסיף כי "חיזוק ועידוד בני מיעוטים הפועלים להשתלבות בחברה הישראלית הוא תנאי להמשך קיומה של ישראל כמדינה ציונית-יהודית ודמוקרטית. כדי להמחיש זאת, חלה עלינו החובה ליצור תמריצים אמיתיים לאלו המשרתים בצה"ל ובשירות אזרחי לאומי ולא להסס להעלותם על נס, ביחס לקוראים לבדלנות ולמלחמה במדינת ישראל".

יו"ר האגף לקידום השוויון וחבר סיעת חד"ש בהסתדרות, דחיל אבו-זייד, טען דווקא כי  "הסיבות לאי שירות האזרחים הערבים בצבא הן סיבות פוליטיות הגיוניות". לדבריו, "לא ניתן לכפות שירות צבאי על ידי מתן שוחד מטעם המדינה. במקום זאת יש להתקדם ולחתור לעבר תהליך מדיני לשלום, על ידי פירוק ההתנחלויות, סיום הכיבוש וחתימת הסכם שלום אמיתי ובר-קיימא עם העם הפלסטיני ושאר מדינות ערב. בדרך זו תחסוך המדינה סבל וקורבנות לשני העמים".

לטענת אבו זייד, נוקטת מדינת ישראל מדיניות "הפרד ומשול" בין "בני הלאום הפלסטיני", במסגרתה בין היתר מחוייבים אזרחי ישראל הדרוזים בשירות חובה, וכן מפלה את אזרחי ישראל הערבים על בסיס לאומי.

"גם ערבים מעדות אחרות משרתים בצבא, ולמרות זאת הם סבלו וסובלים ממדיניות האפליה הגזענית של ממשלות ישראל לדורותיה" טען, "מצב היישובים של הערבים המשרתים בצבא אינו שונה ממצבם הירוד של שאר הישובים הערבים, שברובם לא קיימים תשתיות מפותחות, שטחי ציבור ראויים, מקומות עבודה, אזורי תעשייה גדולים ושטחי שיפוט סבירים. הטענה המצויה בחוק לפיה יינתנו זכויות אזרחיות תמורת שירות בצבא היא זריית חול בעיניים, והמשך לאותה מדיניות של הפרד ומשול".