ההסתדרות הכריזה על סכסוך עבודה בקרב כ-2,300 עובדי משרד הביטחון, זאת על רקע טענות לפגיעה מתמשכת בעבודה המאורגנת במשרד הממשלתי, באמצעות העסקת עובדים שלא תחת ההסכמים הקיבוציים – הן דרך חוזים אישיים והן בצורות העסקה המחלישות את העובדים כגון מיקור חוץ והעסקה קבלנית. יו"ר ארגון עובדי משרד הביטחון, אליעזר (איקו) חסון, מסר: "אנו מצפים מהנהלת משרד הביטחון להיכנס עמנו ועם ההסתדרות להידברות בהקדם האפשרי על מנת לפתור את הנושא".

בהסתדרות הסבירו כי מדובר בין היתר בהעברה של תחומי פעילות הנמצאים בסמכות הייחודית של משרד הביטחון, לביצוע באמצעות גורמי חוץ – ובפרט באמצעות חברת שביט, אשר הוקמה על ידי המדינה כחברה ביצועית-ביטחונית שבה לא קיים כיום הסכם קיבוצי. משימות אשר בוצעו עד עתה באמצעות עובדי המשרד, מבוצעות באופן הדרגתי גובר על ידי עובדים חיצוניים, מהלך אשר מרוקן מתוכן את פעילויות עובדי משרד הביטחון. כחלק מעילות הסכסוך, ההסתדרות דורשת לנהל מו"מ בנושא זה, אשר יש לו השלכות מרחיקות לכת על עובדי המשרד ועל העבודה המאורגנת בו.

"לפני שנתיים וחצי ההסתדרות לקחה את משרד הביטחון לדין וזכתה. באגף לפיקוח על הייצוא הביטחוני היו עובדות חברת קבלן, וההסתדרות הצליחה לאלץ את משרד הביטחון לקלוט אותן כעובדות מן המניין אחרי כמה שנים שהן עבדו שם. כתוצאה מזה, המנכ"ל דאז דן הראל שינה גישה, והחליט ליצור 'זרוע ביצועית' באמצעות החלטת ממשלה. אמרו שיעבירו להם מטלות קטנות, אבל לאט לאט הבנו שלא מתכוונים לגדר את זה – רוצים להרדים אותנו להקים גוף שיהפוך ל'משרד ביטחון צל', לצד משרד הביטחון הקיים. זה אירוע גדול מאוד מבחינתי" אמר חסון ל'דבר ראשון', והבהיר כי מדובר בפגיעה קשה ביותר בכוחם האירגוני של עובדי משרד הביטחון, המשליכה גם על מעמדם, זכויותיהם, ביטחונם התעסוקתי ואפשרויות הקידום שלהם. "מטרתם היא להקים גוף שהוא לא תחת הסכמים קיבוציים, אלא עם חוזים אישיים כמו בחברה פרטית".

חברת שביט הוקמה בתחילת שנה זו, בעקבות החלטת ממשלה מיוני 2015, על פיה תוקם חברה ממשלתית שתספק למשרד הביטחון שירותים מינהליים בנושא הפיקוח על הייצוא הביטחוני, וכן תסייע לו בניהול מערך התמלוגים, פיקוח על מכרזים ואף תקים עבורו מתקנים ביטחוניים מסווגים. נושא הפיקוח על הייצוא הביטחוני היה במוקד דו"ח ביקורת חריף של מבקר המדינה בשנת 2014, ויש הטוענים כי מהלך הקמת החברה נועד בין היתר להרחיק ביקורות עתידיות מהמשרד עצמו.

במשרד הביטחון בחרו שלא להגיב לסכסוך העבודה