"מדיניות השירות המשותף נועדה למלא את יִיעודו המבצעי של צה"ל ולשמור על לכידות המסגרת הצבאית, והיא מושתתת על היותו של צה"ל צבאה של מדינה יהודית ודמוקרטית – ועל תפיסת צבא העם, ולפיה משרתים בצה"ל חיילים בני כל המינים, הדתות והעדות. המדיניות קמה מתוך תפיסה ממלכתית, שוויונית וסובלנית, המעוגנת בערכי כְּבוד האדם וב'רוח צה"ל'. מתוך פקודת השירות המשותף.

מאז עודכנה הפקודה היא מילאה כותרות רבות, החל מהתגייסות של רבנים מהזרם החרד"לי כנגד הפקודה וניסיון של רבנים מהציונות הדתית, כולל הרב דרוקמן, להשפיע על נוסח הפקודה. סלע המחלוקת העיקרי נוגע לסעיף בפקודה המתייחס לשיבוצם של קצינים או נגדים דתיים ביחידה מעורבת. הפקודה קובעת שבשונה מלוחמים שיכולים להשתבץ ליחידות מעורבות ביחס לבחירתם – לקצינים ונגדים אין את האפשרות הזאת. פקודת השירות המשותף מעגנת מחד את מקומן השיוויוני של נשים ומאפשרת מאידך את אורח החיים של החייל הדתי.

אתמול בערב תויגתי בשרשור פייסבוק בבקשה שאחתום על מכתב הממוען לשר הביטחון. נושא המכתב: תמיכה בפקודת השירות המשותף. המכתב הוא יוזמת נגד למכתב המבקש להפסיק מיד את פקודת השירות המשותף, שנשלח ע"י ארגון בשם "אחים לנשק", ארגון חרד"לי המתנגד לשירות נשים. המכתב החרד"לי מנומק בטענות מקצועיות וחתמו עליו 70 קצינים במילואים.

יוזם מכתב הנגד, המבקש לתמוך בשירות המשותף, מבקש להשיג 700 חתימות אל מול ה-70 שהשיגו יוזמי המכתב החר"דלי. מכתבו נחתם בפיסקה: "אנו קציני וקצינות המילואים המשרתים ימי מילואים רבים בשנה קוראים לכם להמשיך ולשלב נשים בכל תפקיד, כל זאת על בסיס החלטות מקצועיות ומבצעיות בלבד".

אני לא הסכמתי לחתום על המכתב, למרות שאני מאמין בכל ליבי שנשים יכולות למלא כל תפקיד בצבא ושיש לשאוף לשילוב מלא.

מכתב קצינים במילואים ומכתב נגד של קצינים אחרים מולו, מהווה בעיניי עוד צעד בכרסום בעיקרון צבא העם. לקצינים במילואים אין עדיפות על הגורמים המקצועיים שעוסקים בנושא בתוך הצבא ואין למילתם משקל רב יותר מלמילתו של האזרח הממוצע. חשוב להתנגד למכתב השובניסטי ולתמוך בשירות נשים משמעותי ושיוויוני – אבל עשו זאת כאזרחים ולא כקציני מילואים.

המשמעות של צבא העם היא שהעם הוא הריבון על הצבא, דרך נבחריו בכנסת. לכן חשוב שיהיו לאזרחים עמדות על הצבא וחשוב שיביעו אותן ויכתבו מכתבים לנציגיהם בכנסת, לפקידות ולשרים. עם זאת השימוש בתואר "קצינים" הוא מוטעה בעיני ומביע חוסר הבנה של מודל צבא העם.

בנוסף, לאחר שכתבתי ליוזם המכתב, אדם שעוסק בקידום עצמו במערכת הפוליטית, ומשלא הגיב, מתגנב לליבי החשש שהצדדים השונים צוברים בעזרת המכתבים הללו הון פוליטי משמעותי שמחירו – השירות המשותף של כולנו.

בנאום הפתיחה שלו למושב החורף של הכנסת הזהיר נשיא המדינה ראובן ריבלין מהעידן הנוכחי, בו הכל פוליטי. קציני מילואים יקרים מכל שבטיה המגוונים של החברה הישראלית, השירות במדים טומן בחובו מידה גדולה של אחריות. אסור לנו להתנות אותו או להצמיד אותנו לעמדותינו. משימתנו היא לשמור את צבא העם מחוץ לפוליטיזציה. החתימות על העצומה מחלישות את צבא העם וחושפות אותו ללחצים פוליטיים מסוכנים מבפנים. במדינה דמוקרטית הצבא צריך לפעול בכפיפות מלאה לדרג המדיני – ומכאן שעל הוויכוחים להשאר במישור האזרחי.

**

הכותב הוא אזרח ישראלי ורס"ן במיל.